25 mars, 2010

Hur ska vi få slut på mobbningen?

Antalet ungdomar som anmäler mobbning till Barn- och elevombudet har fördubblats de senaste åren. Bra, men samtidigt bedrövligt att det ska behöva vara så.

Man ska ju komma ihåg att det är ganska få fall som anmäls till BEO. I 199 fall kritiserades skolor, men det finns ju över 1 000 000 elever. Mörkertalet är enormt. Säg att 5% av eleverna mobbas - det är 50 000 stycken individer som går till skolan med en klump i magen och inte känner sig trygga.

Skolorna måste göra mer och alla vuxna måste göra mer. Måste våga se problem och inte titta bort eller blunda därför att det är bekvämare. Skolorna måste använda metoder som är bevisat framgångsrika. Varför är det så svårt att få ut det i skolorna? Allmän välvilja från skolans sida räcker inte.

Och så kunde man se TV igår om en tjej som våldtagits på en skoltoalett i Bjästa i Örnsköldsvik. Självklart finns det mobbning med i bakgrunden. Förövaren dömdes men skolan ställde sig neutral till det som hänt. Liksom kyrkan. Killen hyllades. Hur är det möjligt? Så oerhört sviken av vuxensamhället denna tjej ska känna sig. Först en våldtäkt, sen ingen som tror på en. Jag ska till Övik i morgon, så det lär väl bli att fråga lite mer om det.

Folkhälsoinstitutet kom med en stor undersökning om skolbarns psykiska hälsa nu i veckan. Intressant och den ska jag borra mer i. Här finns mobbning med som en viktig faktor, tillsammans med koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och allmänt välbefinnande. Resultaten varierar stort från skola till skola, vilket visar vikten av det lokala ledarskapet. Två till synes likartade skolor i likartade områden har helt olika resultat. Ledarskap, ledarskap, ledarskap.

SvD, SvD, DN, Aftonbladet, Expressen, Dagbladet, SvD, Aftonbladet, Expressen, Lärarnas Tidning, Skånska Dagbladet,

2 kommentarer:

marika sa...

Ja, det finns nog en hel del att fråga. Bor själv en bit från 'mobbingbyn'; Bjästa. Fallet Linnea fick jag vetskap om av tonårssonen- och alla han visste om stod på pojkens sida. Jag fann det så obehagligt och började tvivla på vårt rättsväsende- så jag blev en (av många) som bad svt nysta upp sanningen. Detta har de gjort med bravur. Många skäms nog idag- men det hela hade inte gått så långt om media i denna kommun inte varit så flata, om kommun och skolledning haft en ryggrad...
Det är lönlöst att stävja mobbning i skolorna så länge det är fritt fram för hets mot folkgrupp och person på nätet!! Hur ska någon kunna skydda sig mot det- och vem ser till att nätlagar om de öht finns upprätthålls? Nätet är barn och ungdoms viktigaste forum och kontaktpunkt- och bör styras upp ur den laglösa anarkin som nu råder där!
När skollag, barnkonvention och elevrätt inte efterföljs ska naturligtvis ansvarig skolledning avgå. Så sker inte i Ö-viks kommun (detta är inte enda skolan här där mygel och rättsskandal pågår) -utan med kommunens och medias goda minne får dessa rektorer och ledare sitta kvar i sina positioner. Det förstör enskilda elevers liv, ja-hela årskurser blir lidande och står utan examen, utan rättsligt stöd och möjlighet till upprättelse. Det är vuxenmobbning av barn på många plan i denna kommun! Min son t.ex är utsatt för bedrägeri när den utbildning som utlovats på Baggium inte givits honom. Lärarlösa lektioner, förvägran till praktik osv. Anmälningar och granskning har inte lett någonstans- då jäv, sängkammarförbund och annan korruption fått råda... Så har vi det i denna lilla idylliska kommun. Jag vet mig ingen levandes råd med den. Trötthet och vrede framkallar den. Vänliga hälsningar/ marika

Mats Gerdau sa...

Tack för din berättelse Marika. Ja, många skäms nog idag. Oerhört ledsamt att det ska gå så långt. Låt detta bli en väckarklocka.

Du har rätt i nätmobbningen. Den har vuxna och skolorna ofta inte lärt sig hantera, men den är allvarig.