25 mars, 2010

Lärardebatt i Västerås: rättning vänster

Lärarförbundet i Mälardalen hade valupptakt idag. En och en halv timmes politisk debatt om skolan mellan oss sju riksdagspartier, väl ledd av moderatorn Matilda Westman. Hoppas att publiken fick ut något av den, jag tyckte i alla fall att det var roligt.

Temat var lärarutbildning och likvärdig skola, vilket rymmer det mesta. Jag försökte beskriva hur vi vill skapa en rättvis skola där alla elever får utvecklas maximalt. Alltså i verkligheten och inte bara i högtidstalen. Vi fick ju ärva en utslagningsskola från de rödgröna och nu bygger vi nytt.

Det handlar om att ta till sig och sprida forskningen om framgångsrika skolor (ledarskap, höga förväntningar och kontinuerliga uppföljningar bland annat), att skärpa elevernas rätt till extra stöd om man behöver, ge skolinspektionen muskler och satsa på lärarfortbildning. Jag försökte också föra in frågor om framtiden, om nästa mandatperiod. För mig så innebär det att se till att skolan hänger med i samhällsutvecklingen. Det är ju helt efterblivet att bara var tredje lärare har en egen dator. Utan moderna verktyg är inte skolan riktigt up to date.

Det var nästan rörande att se de tre företrädarna för S, V och Mp som ständigt poängterade att de lagt en gemensam motion om lärarutbildningen. Roligt för dem att de är överens i en skolfråga. För första gången! De har väl behov av att markera enighet, eftersom de inte brukar vara sams. Vi borgerliga är överens i alla frågor, förutom förstatligande där Fp driver sin egen linje. Men var är oppositionens svar om betygen, valfriheten, kunskapskraven, läxor, IT? Tyst, tyst, tyst. Förhoppningsvis kommer det något även därifrån, men de lovade ju besked i januari och snart är mars slut...

Det "nya" för mig var att socialdemokraterna och vänstern inte hade så mycket emot dagens lärarutbildning. Det är väl den mest nedgjorda högskoleutbildningen, alla kategorier?! Båda lärarfacken, arbetsgivarna och de studerande själva är missnöjda. Och när vi presenterade vårt förslag till ny lärarutbildning så sa sossarnas skoltaleskvinna Marie Granlund att det i huvudsak var bra. Men det verkar inte gälla längre, det räcker att skruva lite i några detaljer bara. Men det är väl som vanligt, att vänstern fått sin vilja igenom, precis som med RUT och ROT. Det är rättning vänster som gäller och miljöpartiet ställer lojalt upp.

Vi fick inleda med att kort svara på vilken skolpolitisk fråga vi brinner mest för. För vänsterns Rossana Dinamarca är fritidshemmen. Säger ganska mycket. Jag vill inte förringa fritidshemmen, men nog finns det frågor som är ännu viktigare? Kunskapsutvecklingen? Att se varje elev? Moderniseringen av skolan? Frihet för eleverna? Det svarade jag.

Inga kommentarer: