23 mars, 2010

Skärpning, friskolor!

För något år sedan ändrade vi reglerna så att nya friskolor ska få besök av Skolinspektionen redan första året. Nu har Skolinspektionen granskat de som startade förra läsåret. Rapporten kom idag.

Det är bra att Skolinspektionen är ute tidigt och har muskler att ingripa. Precis så här ska det gå till! Och precis det här vi ville! Att utbilda våra barn och ungdomar är ett viktigt upprag och det ska endast lämnas åt dem som är seriösa och kompetenta. Därför behövs en inspektion redan första året en skola startat.

De rödgröna gjorde inget på det här området under sina 12 år. Brister i skolan, oavsett om det var en friskola eller en kommunal skola, kunde bestå i åratal utan att något hände. Nu har vi vässat till det. Och idag läggs dessutom vår proposition om nya skollagen (1 348 sidor!) på riksdagens bord. Där finns förslag till skarpa sanktioner mot skolor med omfattande brister. Trist, men behövligt. Likaväl som vi behöver en bilbesiktning med sanktioner mot dåliga bilar.

Det är inte okej att var fjärde nystartad skola har brister, även om de inte är så allvarliga. Skärpning, friskolor! Regelverket är till för att garantera kvaliteten för eleverna och det ska följas.

En snabbläsning av rapporten visar att det främst är brister i lärarbehörigheten som lyfts upp. Små gymnasieskolor med yrkesutbildning verkar vara överrepresenterade. En skola har fått tillståndet återkallat. Här undrar man onekligen hur den kunnat slinka igenom prövningen och få tillstånd.

Det är bra att det här uppdagas och att brister rättas till omedelbart. Ingen ska lockas att starta friskola och tro att man kan tälja guld genom att tumma på kvaliteten. Endast seriösa aktörer göre sig besvär i skolan, de andra ska bort. Här känner jag ingen som helst pardon. Vi som värnar om valfriheten och friskolor kan aldrig försvara dåliga skolor, därför är den här inspektionen så angelägen.

SvD, DN, DN, SR, GP

Inga kommentarer: