12 mars, 2010

Vänsterns "nya" skolpolitik

Vänsterpartiet har presenterat sin skolpolitik. Efter att ha läst igenom programmet undrar jag varför de strök ordet "kommunisterna" ur partinamnet? Det är samma politik och retorik som på 70-talet. Vänsterpartiet är och förblir ett genuint kollektivistiskt och frihetsföraktande parti som hyllar centralism och flum.

Vad sägs om de här citaten:

"I skolan måste det således finnas både gemensamma och enskilda mål. Elevens mål relateras alltid till gruppens mål. Alla elever är olika men de utvecklas i allt väsentligt mera likt varandra än olikt varandra. Därför kan en gruppgemensam utvecklingsplan upprättas för varje klass/grupp och elevens arbete ställs i relation till denna."

Inget utrymme för individen här, inte. Det är gruppen som räknas och alla ska underordna sig den. Kollektivet bestämmer, individen böjer sig. När ska de förstå att det är trygga men olika individer som formar en stark grupp? Ansvaret kan aldrig skjutas över på ett kollektiv.

Samtidigt som vänstern talar sig varm för utvärdering genom hela utbildningssystemet sä läser man detta:

"Vänsterpartiet är emot graderade betyg i alla skolformer."

Så vad menar de med utvärdering? Mycket fokus på utvecklingssamta, men innehållet i dem ska detaljstyras uppifrån. Så att lärarna inte blir för tydliga, kan man tänka.

Det finns ett långt stycke om rätten till kunskap - men utan analys av vad sjunkande kunskaper beror på. Kanske för att de själva bär en del av ansvaret, de har ju styrt med sossarna under 15 år. Liksom folkpartiet och LR så skyller de på kommunaliseringen. Här ska förstatligas! Och nya skattepengar ska ösas över skolan.

Gymnasiet verkar snarast bli en allmän förlängning av grundskolan i deras värld. Det ska vara mycket generellt för alla, mer estetik, språk och mindre yrkesutbildning för alla. Färre breda ingångar. Färre möjligheter till egna val och utveckling efter eget intresse. Staten vet bäst.

Friskolorna ska bort, skolorna ska vara offentliga. Lite löjligt blir det nästan när de skriver om den "nästan obegränsade rätten att inrätta fristående skolor". Vet de inte att hälften av alla ansökningar avslås?

Nu återstår frågan - vad är de överens med socialdemokraterna och miljöpartiet om? Man får ju förmoda att de förankrat detta med sina samarbetspartier och därför har en hygglig samsyn. Det innebär att miljöpartiet sålt valfriheten och friskolorna och att Mona Sahlins försök att vända socialdemokraterna inte lyckas. Om kommunisten Lars Ohly blir ny utbdilningsminister vet vi vad som kommer.

SvD

4 kommentarer:

Karin Yngman sa...

Hej Mats
Har du sett att du har fått många väldigt intressanta kommentarer på din text om hemundervisning? Där berättar människor med konkret erfarenhet av nytänkande och icke-kollektivistisk pedagogik om hur utbildningen i Sverige kan utvecklas.

Cina Wallén sa...

Hej Mats!

Det blir ju nästan komiskt att läsa detta, efter din tveksamhet till hemundervisning..

Hemundervisningen föddes ur vänsterrörelsen i USA via John Holt MEN högern hakade ganska snart på när dom insåg dess fördelar. (Rohus har sympatier både från högern till vänstern men kanske starkast från mittpartierna.)

Idag VET alltså de länder som har längst erfarenhet av H.U att den fungerar som utmärkt utbildningsform oavsett lärarutbildade föräldrar eller ej - oavsett unschoolingspedagogik eller mer traditionell.

(Intenationell evidensbaserad forskning finns bla lätt att få tag på som styrker ovan. De mest prestigeladdade Universiteten välkomnar också hemundervisare, några ger t o m förtur då man sätt att dessa elever är mer studiemotiverade o socialt delaktiga.)

Hemundervisning är o förblir det ultimata sättet att utvecklas indivduellt och ändå vara en självklar del av både grupp o samhället!

Berno sa...

Alliansen har slagit rekord i att begränsa valfrihet i undervisning. Där ligger ni mer till vänster än opinionen.

Johan sa...

Ja verkligen, ert senaste förslag är ju oerhört liberalt - http://www.dn.se/nyheter/lagradet-kors-over-om-drogtest-1.1061405