09 mars, 2010

Riksrevisionen kritiserar högskolorna

Förra veckan gästades utbildningsutskottet av Riksrevisionen. De presenterade tre rapporter - om gäststudenter i högre utbildning, resursstyrning i högskolan och högskolestudenternas anställningsbarhet.

Vass - berättigad - kritik levererades.

Värst tycker jag att rapporten om resursstyrning är. Någon uttryckte det som att det finns "en farhåga om utbredd resursbrist, men kunskapen om resursanvändningen är låg". I rapporten står att "resursstyrningen på lärosätena är outvecklad och att kunskaps saknas om samband mellan resursfördelning och resultat."I klartext: högskolorna vill ha mer pengar, men de vet inte hur de 20 miljarder de redan har fått används.

Revisionen har granskat tre ämnen (fysik, sociologi och spanska) på tre lärosäten (Göteborg, Karlstad och Umeå) för att se hur pengarna används och om det finns någon medveten styrning av resurserna. Så verkar inte vara fallet. Det var t o m svårt att se hur mycket de olika utbildningarna kostar.

När det gäller gäststudenterna konstaterar revisorerna att det är för mycket stuprör mellan Migrationsverket (som belsutar om uppehållstillstånd) och högskolorna. 95 000 ansökningar kom från sökande från länder utanför EU/EES-länderna förra året. De kräver individuell hantering och kontroll, vilket slukar massor av resurser. Riksrevisionen befarar att det finns en risk att personer som fått uppehållstillstånd för studier använder uppehållstillståndet för att komma in i Schengen för att jobba i stället, eftersom det inte finns någon kontroll av om de börjar studera.

En liten fundering går till frågan om förstatligande av skolan. Varför tror man att det blir så bättre om staten tar över 6 000 skolor, när staten uppenbarligen inte ens har koll på drygt 30 högskolor? Det är nog inte huvudmannaskapet man ska söka bristerna, eller hur?

Inga kommentarer: