01 mars, 2010

Valfriheten är här

Måndag 1 mars - våren närmar sig, även om det inte ser ut så utanför fönstret. Men det räcker nu, eller hur? Fram för våren!

Läste en intressant rapport från Skolverket idag, efter snöskottningen. Det visar sig att den vanliga bilden av var gymnasisterna går i skola är helt fel. De flesta utgår nog från att de flesta ungdomar går i den kommunala skolan hemmavid. Så är det i allt mindre utsträckning.

57% av gymnasieeleverna går i den egna hemkommunens skola. 20% går i en annan kommuns skola och 22% i en friskola. 1% går i landstingets skolor. I Stockholm och Göteborg är det ganska precis hälften av eleverna som går i de egna skolorna och nästan 40% i friskolor. Störst är förändringen i Malmö det senaste året. Trots elevminskning totalt sett så ökar antalet elever på friskolorna med 26%.

I nästan 90 kommuner går fler elever i friskolor än i den hemkommunens egna skola. Det ger lite perspektiv. Vem kunde tro det här för 20 år sedan, när friskolereformen sjösattes? Inte jag i alla fall.

Föreställningen om hur det ser ut stämmer alltså inte längre. Elevströmmarna ser annorlunda ut. Det borde leda till nya samarbeten för planering av gymnasieskolan och en ny inställning i kommunerna. Det är tydligt att kommunens viktigaste uppgift blir att se till att ungdomarna har ett brett utbud av hög kvalitet att välja på, inte nödvändigtvis att erbjuda den i egen regi. Det borde också påverka tillståndsgivningen för friskolor. Dagens regler är ju snart 20 år och mycket har hänt på de åren. Även de reglerna behöver ses över.

Inga kommentarer: