24 mars, 2010

Kvalitet och frihet i högskolan

Regeringen lämnade tre propositioner om högskolan igår - Fokus på kunskap (Kvalitetsproppen), En akademi i tiden (autonomiproppen) och en liten proposition om att man inte får ha kön som urvalsgrund till högskolan.

Kvalitetspropositionen handlar om att säkra och höja kvaliteten i högskolan. Hittills har pengarna för utbildning fördelats dels efter antal studenter och dels efter hur många poäng studenterna klarar. Nu blir det en kvalitetsdimension på toppen också. Hundratals nya miljoner ska fördelas till bra högskolor. De pengarna ska fördelas efter kvalitetsutvärderingar av studenternas resultat och vad studenterna anser om sin utbildning. Det perspektivet saknas verkligen idag.

Ärligt talat har jag svårt att förstå vad högskolorna kan ha emot det här. Vad är de rädda för? Som politiker och skattebetalare är jag intresserad av resultaten av de 20 miljarder kronor som svenska staten lägger på högre utbildning. Det står inte alls i motsatsställning till akademiernas frihet. Frihet är inte att göra vad man vill med skattepengar. Högskolorna har ett uppdrag, det är därför de får skattepengar. Då är det ansvarsfullt att staten också följer upp hur väl man når målen, precis som i grundskolan och gymnasiet.

Och för studenterna är det också viktigt. De satsar flera år av sina liv, de tar studielån som de tvingas betala tillbaka under decennier, de försakar och lever på nudlar. Då måste de veta att den utbildning de går också håller hög kvalitet och leder till jobb, att utbildningen är användbar. Det perspektivet ska komma fram nu.

Autonomiproppen handlar om högskolornas frihet att organisera sig själva. Också det en välbehövlig reform. Vi tar bort en del regleringar av tjänsterna och föreskrifter om högskolornas interna organisation. Det får de klara själva. Varför ska det se likadant ut på Danshögskolan och Umeå Universitet?

Jag tycker att det finns en klar logik i de två propositionerna. Ökad frihet för att nå målen, men skärpt kontroll av hur väl man når målen.

VLT, SR, SvD, Sydsvenskan, DN, SvD, Akademisk frihet, Jusekbloggen, Kåre Bremer, RoD, DN

3 kommentarer:

Anonym sa...

"Ökad frihet för högskolan"? Man tar sig för pannan. De senaste åren har medfört en allt mindre frihet.
-Forskare får inte längre bestämma vad de ska forska om. Det bestämmer politiker. Inte ens professorer tillmäts kompetensen att utforma sin forskning fritt, utan måste anslagsfinansiera sina tjänster med hjälp av politiskt korrekta projekt. Den senaste forskningspropositionen petar i detaljer på ett sätt som påminner om det gamla östblocket
-Akademiker överhuvudtaget får mer och mer reglerad arbetstid och mindre och mindre tid över att forska. Så går det när de saknar makt. Utvecklingen drivs fr a av SUHF, den lobbyorganisation som i realiteten styr regeringens högskolepolitik.
-Autonomiproppen innebär inte ökad frihet för högskolor utan ökad makt för högskoleledningarna att fortsätta sin inkompetenta styrning av högskolorna. Dessa högskoleledningar har en minoritet anställda akademiker (eftersom ni politiker i själva verket i grunden är livrädda för akademisk frihet) och en majoritet externa representanter utan legitimitet vid högskolan och utan kunskaper om verksamheten (på de styrelsemöten som jag bevistat sitter dessa externa representanter och fattar beslut om miljardsatsningar utan att ens ha läst igenom pappren innan de kommer dit!!!). Detta innebär att det är universitetsbyråkraterna som bestämmer. Denna utveckling har varit tydlig sedan början av 90-talet och den har lett till mindre resurser till kärnverksamheten och mer resurser till byråkrati och lokaler. Denna utveckling kommer ni att förstärka när ni röstar igenom den här proppen.
-Frihet för högskoleledningarna leder som sagt till mindre resurser för kärnverksamheten. Du som sitter i riksdagen, ta en titt på Riksrevisionens (din egen myndighets) rapport om resursstyrning i högskolan. Där framgår med bedrövlig tydlighet att dagens högskoleledningar (styrelse och byråkrater) saknar all ekonomisk kompetens att räkna ut vad bra utbildning kostar. Orättvisorna i resursfördelningen är himmelsskriande. Inom hum-sam, juridik och teologi går ca 25% till grundutbildningen, resten till byråkrati och lokaler, en tendens som den här proppen bara förstärker.

Jag kanske bör tillägga att jag är borgerlig och liberal. Men det här talet om "frihet" är en parodi på begreppet frihet, och det vet alla som är insatta i frågan.

Patrik Hall, statsvetare

Mats Gerdau sa...

Oj, det var en öm tå. Du har så klart en del kloka synpunkter som jag håller med om. Men att skåpa ut högskolornas ledningar som inkompetenta ställer jag inte upp på.

Det är ju exempelvis inte deras fel att resurserna för hum-sam-utbildningar är så låg. Jag har skrivit några blogginlägg om det här den senaste tiden och det ska vi ju försöka ändra på nu.

Och jag tycker inte att jag som politiker bestämmer vad man ska forska om. Har faktiskt aldrig tagit ställning till olika forskningsprojekt. Däremot avslog vi idag förslag från s-v-mp om att man skulle ha mer forskning om livsmedelsproduktion. Det känns om en väl detaljerad nivå, men att i forskningspropositonen ange några huvudområden som vi ska koncentrera de extra forskningsanslagen till (typ miljö/klimat, medicin) är väl inte att gå för långt?

Om du inte vill ha mer frihet för högskolorna (som per definition innebär deras chefer), hur vill du då att det ska vara? Ska jag som politiker gå in och styra mer i detlaj hur högskolorna ska organisera sig och använda pengarna? Det vore en rysare tycker jag. Och skulle vare sig ge bättre kvalitet eller en effektivare organisation.

Riksrevisionens rapporter skrev jag om för någon vecka sedan, de är klart intressanta.

Anonym sa...

"Om du inte vill ha mer frihet för högskolorna (som per definition innebär deras chefer), hur vill du då att det ska vara? Ska jag som politiker gå in och styra mer i detlaj hur högskolorna ska organisera sig och använda pengarna? Det vore en rysare tycker jag. Och skulle vare sig ge bättre kvalitet eller en effektivare organisation."

Ja, det kallas väl demokrati va? Jag tycker ni politiker bestämmer en hel del annat - t ex att mina skattepengar ska gå till konfessionella friskolor och att överhuvudtaget hålla en massa företag under armarna med skattemedel. Helt sjukt tycker jag, men ni har ju i demokratisk ordning bestämt detta i Sveriges riksdag och det finns ju otroligt nog en rörande enighet om att konfessionella friskolor ska skattefinansieras.

Vad är bäst och mest "fritt"? Decentraliserad diktatur eller centraliserad demokrati? Sedan decentraliseringen av högskolorna har tyvärr det mesta gått snett. Detta beroende på att det inte är akademikerna själva som styr längre, utan byråkraterna (styrelseledamöterna är nämligen inte insatta som jag skrev tidigare). Högskolor var tidigare en slags representativa demokratier, nu är de byråkratiska diktaturer. DETTA är just beroende på politiska beslut.

Jag såg mycket riktigt att du skrivit om Riksrevisionens rapport tidigare. Bra att du uppmärksammat detta med resursfördelningen!!! Men er nya reform kommer tyvärr att försämra situationen ännu mer. Ännu mer av våra fattiga pengar till kärnverksamheten kommer att gå till lokaler, byråkrati. Så blir det nämligen i byråkratiska diktaturer.

Jag skulle föredra (även om jag förstår att det är orealistiskt) att högskolorna las under Finans i stället - då blir det troligen mer ekonomisk ordning. Visst är det inte kul att behöva detaljstyra ekonomi, men vad är alternativet? De kommunala skolorna har idag en overhead på 50%, högre än några andra länder. Vid t ex ekonomutbildningarna som du skrev om tidigare är overheaden ca 70%. Helt sjukt. Bättre detaljstyre än ett sjukt system!

Låt mig också säga att jag inte menar att högskoleledningarna är onda. Det är systemet i sig som leder fram till detta. Vad ni moderater tyvärr aldrig verkar ha insett är att demokrati är det mest effektiva systemet för granskning. Tar man bort demokratin återstår godtycke och ledningsvälde.

Jag har alltid röstat borgerligt, men är mycket tveksam inför detta val.

Patrik Hall, statsvetare