17 februari, 2009

Drogtester i skolan

Jag tycker att skolan ska vara en drogfri miljö. Ingen ungdom ska behöva vara i en skola där droger säljs eller klasskamrater är drogpåverkade. Här måste verkligen nolltolerans gälla. Senast i går kväll pratade jag med en närpolis som berättade om hur vanligt det är med droger i skolan, att vi är för naiva och att många vuxna väljer att blunda. (SR)

Idag föreslår vi (en arbetsgrupp om ungas villkor som vår riksdagsgrupp tillsatt och som jag leder) att drogtester måste vara möjliga att ta i skolan. Idag är det frivilligt, den elev som nekar kan inte tvingas till det och får heller inte utsättas för några repressalier med anledning av detta (t ex avstängning) anser Skolinspektionen.

Det handlar ju inte om att drogtesta varenda ungdom, utan det ska finnas skälig misstanke. Visst kan man säga drogtest är ett ingrepp i elevernas integritet. Men det är ett ingrepp att bli utsatt för droger eller drogpåverkade personer också. Grundskolan är obligatorisk, vi tvingar dit elever med hot om böter. Då är väl ett grundkrav att miljön är trygg och drogfri?! Att testa droger kan vara en inkörsport till missbruk och kriminalitet och vi vuxna har ett ansvar för att motverka detta på alla sätt.

Det är märkligt att alla som är emot sådana här trista med ibland nödvändiga åtgärder inte har något annat att komma med. Hur ska vi lösa det faktum att droger florerar i skolan? Vuxna får inte vara så flata.
Det här med drogtester är bara ett av flera förslag från vår arbetsgrupp. Det handlar också om nätskola, mer undervisning i skolan, en ny läroplan och att ta vara på alla talanger bättre. Idag ska jag presentera hela slutrapporten för vår riksdagsgrupp.

Inga kommentarer: