23 februari, 2009

KI får inte examinera sjuksköterskor

Efter lunch idag träffade jag de ansvariga på Karolinska Institutet för att sätta mig in i deras arbete för att återfå rätten att examinera sjuksköterskor, en rätt som Högskoleverket drog in i november. Jag var vice ordförande i styrelsen för gamla Hälsohögskolan i mitten av 90-talet och en av dem som drev samgåendet med KI, därför känner jag lite extra för den här utbildningen.

Nesligt att Sveriges kanske mest ansedda högskola inte får examinera sjuksköterskor längre. Det måste svida ordentligt. Samtidigt har det nog varit en väckarklocka, både för KI och övriga högskolor. Det är kvalitet som gäller och kraven är lika för alla - stora som små.

KI jobbar nu stenhårt på att få tillbaka examensrättigheten. Den behövs för att de ska få ett helhetsperspektiv på patienten i de olika utbildningarna som finns. De är helt på det klara med att fler disputerade lärare måste in och att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen måste bli bättre.

Samtidigt blir man lite konfunderad över hur kvalitetsgranskningen går till. Det fanns två bedömargrupper, en som tittade på grundutbildningen och en som tittade på specialistutbildningen. Det var bara för grundutbildningen som examensrättigheterna drogs in. Lite märkligt att KI bedöms kunna utbilda i specialiseringar men inte stå för grundutbildningen...

Nu har KI stora utmaningar att få fram fler disputerade samtidigt som man missar intäkter på 65 miljoner över tre terminer i.

Inga kommentarer: