25 februari, 2009

Minskat tvång på högskolan

Äntligen!!! Idag kom regeringens efterlängtade proposition om att avskaffa kåroblitagoriet, en av de sista organisationerna som har var kollektivanslutningen.

En liten fråga möjligen, men principiellt viktig. Man ska inte tvingas vara med i en organisation om man inte vill. Kollektivisterna till vänster är inte sena att kritisera förslaget. Socialdemokraternas Marie Granlund aktade sig noga med att tala om vad hon själv vill, utan spyr bara galla över regeringen. De tidigare signalerna om förnyelse och attöverge kollektivismen märks inte längre, den verkar inte allvarligt menad.

Bland de konstigaste argumenten är SFS, som hävdar att Leijonborg nu "sänker studentinflytandet". Vi tillför 30 miljoner kronor av skattepengar till studentkårerna - hur kan det sänka inflytandet? Nej, det handlar om att studentkårspamparna är rädda för att förlora medlemmar och pengar nu när de måste jobba med att rekrytera studenter. Är det dåligt självförtroende eller välgrundad uppfattning att man inte har så stor legetimitet som ligger bakom? Visst är det lättare om medlemmarna tvingas gå med i lag, men den tiden är förbi. Nu måste de förtjäna sina medlemmar, precis som alla andra föreningar. Det tror jag är välgörande för studenterna, kårerna och högskolorna.

Studentinflytandet garanteras på flera sätt i propositionen, bland annat genom statsbidragen, skattebefrielse och att de garanteras plats i alla beslutande och beredande organ.

En glädjens dag igen alltså. Vi har tagit ytterligare ett steg på frihetens väg.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet är väl bara att om (när? hemska tanke) de socialistiska partierna tar över igen så återinfös kårobligatoriet?!

Den lösning som nu ligger på bordet öppnar tyvärr för ett återinförande. Om man frikopplar kåren från universiteten i alla aspekter då kan vi slippa ett kårtvånget även med annan regering.

Varför tänker inte utb.dep. innan det agerar (om nu ett departement kan tänka?)?

Det mest troliga är att där sitter tjänstemän som inte har något emot kårobligatoriet och som bara gör vad som ministern ber om, men som inte ser (eller tvärtom VERKLIGEN ser) att möjligheterna att återinföra kårobligatoriet med en ny regering kvarstår.

Rätt agerat, men fel tänkt.

Mats, detta är månne något för dig att fundera över.

Mats Gerdau sa...

Hej, en majoritet i riksdagen kan i princip ändra vilken lag man vill förutom grundlagarna.

Jag tror inte att den lösning vi nu valt för att avskaffa kårobligatoriet underlättar ett återinförande. Studentinflytande är viktigt, det är inte jag emot. Däremot ett obligatorium att vara med i en förening fast man inte vill, det är jag emot.