04 februari, 2009

IT har kommit för att stanna

Computer Sweden skriver idag om IT i skolan på ett, som jag tycker, klokt sätt.

IT har kommit för att stanna och skolans monopol på lärande är för alltid över. Det går inte, och är inte önskvärt, att återskapa. Kunskaper och lärande har på ett sätt demokratiserats. Det är numera tillgängligt för alla, alltid. Det måste skolan förhålla sig till.

Detta var lite utgångspunkten när vi föreslog nätskola som ett alternativ för skoltrötta. Självklart är det för andra också. Dagens rigida reglering av vad som är skola och inte måste verkligen moderniseras. Skolan kan inte bara definiseras som ett hus med fyra väggar och tak och en lärare och elever innanför väggarna. Lärande sker på annat sätt också.

Som CS så riktigt skriver så är inte datortäthet i skolan det avgörande, utan hur tekniken används. Här finns ett och annat att göra i våra skolor fortfarande.

Inga kommentarer: