19 februari, 2009

Klart idag: nya mål i skolan

Kommer just från möte med utbildningsutskottet. Vi har justerat ett förslag om tydligare mål och kunskapskrav i grundskolan. Det handlar om att ändra dagens läroplaner och kursplaner så att de blir mer begripliga för både lärare och elever och föräldrar.

Det blir tydliga mål till årskurs 3, 6 och 9 och ett centralt innehåll ska anges för varje ämne. Idag finns mål i årskurs 5 och 9 men de är diffusa. Nu ska det bli lättare att förstå vad undervisningen ska handla om och därmed också mer likvärdigt för alla elever i hela landet.

Vi inför också nationella kunskapskrav och prov i årskurserna 3, 6 och 9. Redan nu i vår gör eleverna i trean de första nationella proven. Nu ska vi också ange vilka kunskapskrav som ska gälla för trean och sexan så att det finns något att stämma av emot.

Vi tar också bort möjligheten att sätta blockbetyg i NO och SO. Varje ämne ska stå på sina egna ben och elevernas kunskaper bedömas för sig, det är mest rättvist.

Vad sa då oppositionen? Alla tre partier reserverade sig förstås, men inte en enda reservation av de 13 var gemensam. Vänstern är som vanligt mest extremt och vill inte ändra något alls - inga tydligare mål, inget centralt innehåll för ämnet, inga kunskapskrav i de lägre åldrarna och inga fler nationella prov. Miljöpartiet vill inte att kommunala skolor ska behöva följa den nationella läroplanen. De tycker att begreppet "kunskapskrav" skapar förvirring och det säger väl allt om det partiets inställning till kunskaper... Sossarna, slutligen, säger sig tycka att det mesta är bra, men måste ändå reservera sig. Om jag anstränger mig riktigt noga så hittar jag bara en enda sak där de inte tycker som oss numera och det är att de är tveksamma till att blockbetyg avskaffas och vill att frågan "bör genomlysas", även om det finns en utredning som just gjort det. Jag kan inte tolka sossarnas reservationer som annat än ett utslag av sedvanlig grälsjuka och ovilja att komma överens. De tycker ju numera som vi, men vågar liksom inte riktigt stå för det. Hur ärligt menad är då omsvängningen? Det hederligaste vore om sossarna säger att de ansluter sig till oss och att vi därmed har en hållbar uppgörelse som inte ska rivas upp, även om det blir maktskifte. Skolan, eleverna och lärarna, skulle må väl av det beskedet.

Hur de tre oppositionspartierna ska kunna enas i denna fråga, som så många andra skolfrågor, är ju också en gåta. Ska vänstern få igenom sina krav på avskaffade nationella prov och miljöpartiet ta bort "kunskapskrav"? Vem ska få ge sig? Det tror jag väljarna vill veta.

Debatt och beslut blir 11 mars. Och de nya betygen ges första gången läsåret 2011/2012.

1 kommentar:

The Bookworm sa...

Bra och viktigt! Lite tydligare styrning och mer klargörande mål med tydligare formuleringar som är lätta att tolka, det behövs.

Det blir spännande att som pedagog följa detta arbete.