23 februari, 2009

Var femte elev går i friskola

Ny statistik från Skolverket visar att 20 procent av landets gymnasieelever nu går i friskola. Vem kunde ha anat det för 10 år sedan?

Den vanliga föreställningen är nog att alla går i den egna kommunens gymnasium och att det finns några få avvikare som går i grannkommunen eller på en friskola. Så fel!!! I genomsnitt går 60 procent i den egna kommunens gymnasier, 20 procent i friskolor och 20 procent i andra kommuners gymnsaier.

I 130 kommuner går inte ens hälften av eleverna i de egna gymnasierna (om det finns några).

Det hela visar att det finns en påtaglig valfrihet och fungerande rörlighet bland ungdomarna. Till viss del kan man väl säga att det är ett storstadsfenomen, men samtidigt gör man det väldigt lätt för sig om man tror att verkligheten ser ut så. Det är bara 23 kommuner där minst 80 procent av eleverna går i den egna kommunens skolor. Det ger en annan bild än den många nog har på näthinnan, och så som den politiska diskussionen ser ut.

Alvesta, Strängnäs, Åre, Mjölby och Landskrona är exempel där många går i friskolor eller andra kommuners gymnasier. Så valfrihet uppskattas i hela landet.

Inga kommentarer: