23 februari, 2009

Friskola får nej för att man har fel betygssystem

Idag läser jag att Internationella Engelska Skolan inte får starta grundskola i vare sig Umeå eller Halmstad. Jag har inte läst besluten från Skolinspektionen än men av mediarapporteringarna att döma så handlar det uteslutande om att skolan vill ge betyget IG och så tycker verket inte att man får göra på grundskolan.

Lite sorglustigt är det att verkets beslut kom SAMMA dag som vi beslutat att ändra betygssystemet och införa en ny skala där man kan få betyget F (icke godkänt) också i grundskolan.

Jag kan inte heller riktigt förstå varför detta skulle utesluta ett tillstånd, även om vi inte ändrat betygssystemet. En friskola ska ju till "art och nivå väsentligen" svara mot de kunskaper och färdigheter man får i den kommunala skolan. Och det gör de ju bevisligen i alla andra skolor de driver. Och det finns andra friskolor som tillåts ha egna betygssystem, framför allt andra internationella skolor. Så varför utesluts Internationella Engelska skolan?

Känslan av att Skolinspektionen blir allt mer restriktiv i tillståndsgivningen och mer uppfinningsrik i skälen för avslag vill inte riktigt försvinna...

Inga kommentarer: