19 februari, 2009

Ta med skolpeng utomlands

Lilla Boxholm i Östergötland hör man inte särskilt mycket om. Men idag läste jag i DN och Aftonbladet att kommunen just beviljat en elev att ta med skolpengen till Kina. Eleven ska vara där i ett år, sannolikt med sin familj, och nu får han eller hon gå ett år där. Underbart bra. Så borde alla kommuner göra. I stället läser man om inskränkta kommuner som vill låsa in "sina" elever i hemkommunen och gör allt de kan för att de inte ska gå någon annanstans. I Marks kommun vill man t ex försvåra för eleverna att gå i grannkommunen Borås. Lär av Boxholm!

Min framgångsrika hemkommun Nacka (och många andra också) har sedan länge en policy att skolpengen eller förskolepengen följer med till den skola/förskola familjen väljer, oavsett om den ligger i Nacka, övriga Sverige eller utomlands. Det finns familjer som tagit förskolpengen till Thailand, skolpengen till Singapore och London... Inte så många, men en unik möjlighet för varenda familj att leva just det liv dom vill. Det är väl så politiken ska fungera, som möjliggörare?!

Mer internationella kontakter är också bra för förståelse och tolerans tror jag. Vi får inte vara inskränkta. Mer praktikplatser utomlands, mer skolresor, mer studentutbyte!

2 kommentarer:

Jan Angner sa...

Hej!

Läste din blogg om skolpeng som du tycker ska följa barnet till den skola föräldrarna väljer, utan annat krav. Lite aningslöst tycker jag.
Jag hörde idag en tidningsartikel refereras om en skolinspektion av en muslimsk friskola där elever saknades. Jo, dessa elever hade skickats till en muslimsk skola i föräldrarnas hemland där föräldrarna tyckte barnen fick rätt uppfostran! Ska svensk skolpeng gå till elever som skickas till koranskola (vilket det kan bli i värsta fall)? Är det den omsorgen svenska samhället känner för dessa barn? Mycket tveksamt tycker jag.

Mats Gerdau sa...

Hej Jan, självklart ska man ställa krav på skolan utomlands. Pengarna ska inte följa med villkorslöst. I Nacka ställer man t ex krav på att det ska vara en skola som ersätter en skola hemma och att det finns läroplaner och så som på något sätt är översättningsbara till Sverige. Koranskolor ska pengarna INTE gå till. Och gör inte det heller. Det är bra att du förtydligar detta.