24 februari, 2009

Mer matte i skolan

Nu satsar regeringen en halv miljard kronor på att förbättra elevernas kunskaper i framför allt matematik, men även no och teknik. Välkommet, verkligen.

Svenska elevers mattekunskaper är på väg utför. TIMMS-undersökningen från i december 2008 är smärtsamt tydlig. Såväl fjärdeklassarna som åttorna ligger något under EU- och OECD-snittet, framför allt är det väldigt få duktiga elever i Sverige. Sett över tid så har svenska åttondeklassares resultat försämrats näst mest mellan 1995 och 2007. Bara i Bulgarien försämras resultaten mer. Som av en slump sammanfaller raset med det socialdemokratiska regeringsinnehavet...

Jag är benägen att hålla med PO Bentley, samordnare för TIMMS i Sverige, i hans bedömning att det beror på dålig lärarutbildning, dåliga läroböcker och ganska flummig kunskapsattityd. Alla borde ju inse att de som gick lärarutbildningen för att bli 1-7-lärare med inriktning mot svenska och so också hamnar i situationen att ha matematik. Så ser skolorna ut helt enkelt, man har inte ämnesuppdelat särskilt ofta på låg- och mellanstadiet. Många av lärarna är säkert inte jätteintresserade av matte, då hade de ju valt ma-no-inriktningen, och har ingen utbildning i matte men ska ändå lära ut det. Det går inte riktigt ihop.

Därför är den här satsningen som görs nu bara början. Vi måste ha en helt ny lärarutbildning som bygger rätt från grunden och rustar lärarna med de kunskaper och förmågor de behöver för att att klara uppdraget.

Inga kommentarer: