09 februari, 2009

Valfrihet inget storstadsfenomen

Jag har snappat upp några fler artiklar om skolvalet i tidningarna. Uddevalla lockar uppenbarligen i Bohuslän. Däremot går det inte lika bra för Marks kommun.

Det finns dom som säger att valfrihet är ett storstadsfenomen. Så är det alldeles bevisligen inte. Även elever i Lysekil, Mark och Vänersborgs vill välja skola. Och varför skulle det inte vara så? Modern teknik förändrar sättet att tänka och vara och det spelar ingen roll om man bor i Nacka eller Mark.

Det är lite intressant att se hur olika attityder man har i Uddevalla och Mark. Uddevalla jobbar aktivt med att skapa bra utbud av utbildningar som attraherar eleverna och ser samarbete med friskolorna som självklart. I Mark vill man mer eller mindre tvinga eleverna att gå där. Alternativen ska inte informeras om. Förutom att man verkar ha missförstått sitt uppdrag så missgynnar man också dem som kommer från studieovana hem.

Som jag ser det är det politiska uppdraget att vara medborgarnas företrädare, inte den kommunala produtionens. I Mark verkar man se det på motsatt sätt, bedrövligt att även borgerliga verkar ha den attityden. Det viktiga måste väl vara att eleverna i kommunen får en så bra utbildning som möjligt, inte att den erbjuds just på Marks egen gymnasieskola?! Och hur kan man tro att just den skolan ska passa alla elever? One size, fits all funkar liksom inte...

Om man ser sig som medborgarnas företrädare så borde man informera sina invånare om alla alternativ som finns och inte ensidigt gynna ett av dem. Det är en demokratifråga också, tycker jag. Ambitionen borde ju vara att alla gör medvetna och aktiva val, men får man inte adekvat information så drabbar det ju först dem som inte har så starka och aktiva föräldrar.

I Mark verkar det bara handla om pengar. Så trist och sossigt.

Inga kommentarer: