26 februari, 2009

Fuskar Karlskrona med skolpengen?

Två friskolor i Karlskrona överklagar nu kommunens beslut om skolpeng till länsrätten. De får tiotusentals kronor i lägre lokalersättning i år, trots att kommunen upprustat sina egna lokaler och ersättningen ska ske på lika villkor.

Jag vet inte vad som är rätt och fel i det här fallet, men det är MÅNGA friskolor som inte får den ersättning de har rätt till. Tusentals elever som varje år inte får med sig den ersättning de har rätt till för sin undervisning. Det är orättvist. Idag kan friskolorna inte överklaga beloppet utan bara om beslutet i sig är lagligt. Länsrätten kan upphäva beslutet, men inte sätta något annat i dess ställe, vilket leder till flera år långa processer där friskolor svälts ut. Göteborg, Östersund och Bjuv är några exempel där det förekommer.

Snart kommer regeringens förslag som gör det möjligt för friskolan att få sitt bidrag prövat i sak i domstol. Ska det vara lika villkor, så måste det också kunna prövas, annars har lagen ingen riktig verkan. Det är riktigt efterlängtat och välbehövligt och stärker rättssäkerheten för alla elever.

Inga kommentarer: