27 april, 2010

144 miljoner i mattesatsningar

Svenska elevers matematikkunskaper har sjunkit sedan början av 90-talet visar internationella undersökningar. Regeringen försöker få lite skjuts i matematikutvecklingen genom att satsa extra pengar på att höja kvaliteten. Skolverket beslutade igår att fördela 144 miljoner kronor till angelägna projekt för att förbättra undervisningen.

Den här typen av smörjmedel behövs ibland. Det är inte så mycket pengar i ett större perspektiv, men satsningen innebär att kommuner och skolor tänker till lite extra på vad de kan göra för att eleverna ska klara sig bättre. Bra att det är kvaliteten i ansökningarna som bedömts, så att det inte blir ett allmänt utsmetande. Att skjuta till 144 miljoner i den allmänna kommunpåsen är inte samma kraftsamling och ger sannolikt inte samma effekt heller.

Vissa kommuner får mycket, andra inget alls. 167 kommuner får del av pengarna, 123 får inget alls. 48 kommuner får mer än 1 miljon för matematikutveckling, där gör det säkert skillnad. Mest får Umeå med 4,9 Mkr, följt av Linköping på 3,9 Mkr och Stockholm på 3,7 Mkr.
Samtidigt kan man ju fundera över om 15 000 kronor till Storfors kommun gör någon större skillnad och om de pengarna verkligen behövs. Eller 39 000 till Nynäshamn. Kostar det inte mer att behandla sådana ansökningar än vad man faktiskt får ut?

Lite bekymmersamt är det ju förstås att vissa kommuner med riktigt dåliga resultat i matematik inte får några pengar. I Ljusnarsberg nådde inte 44% av eleverna målen för Godkänt i de nationella proven våren 2009. Det är inte utan att man undrar vad de håller på med... Haparanda, Filipstad, Dorotea och Askersund är andra exempel på kommuner med dåliga resultat som inte får några pengar.

Men det är ju kvaliteten i ansökningarna som prövas, inte behoven av förbättringar. Det skulle vara rätt förödande. Att slänga in pengar, utan att kunna använda dem rätt, gör ju ingen nytta. Samtidigt är det viktigt att Skolinspektionen hårdgranskar de här kommunerna som antingen inte sökt om pengar eller inte fått några därför att ansökningarna inte höll måttet och inte kunde bedömas leda till bestående förbättringar för eleverna. Uppryckning!

Sydsvenskan,

Inga kommentarer: