13 april, 2010

Snömos

När snösörjan försvinner utomhus så landar den på DN:s debattsida. Vet inte riktigt hur jag ska reagera över Mona Sahlins artikel idag. Gäspa? Gråta? Skratta?

Socialdemokraterna har förnyat sig, skriver Sahlin, och lanserar nu fyra nya mål. Fler jobb. Mer utbilding. Minskad barnfattigdom. Minskat socialbidragsberoende.

Jag skriver under på allihop. Det är ju rätt universella mål som vi alla har, oavsett partitillhörighet. Men är det verkligen nytt? Har inte socialdemokraterna velat ha fler jobb och minskad fattigdom förut? Ärligt talat så tror jag faktiskt det, även om de inte levererade så mycket. Målet att hälften ska vidare till högskolan före 25 års ålder är ju inte så nytt heller. Eller att ersätta socialbidrag med andra bidrag.

Sorry, men det är kvalificerat snömos fast i en aggressiv och polemisk ton. Ingen insikt i att Sverige är en del av världen där en internationell ekonomisk kris också påverkar oss, men i betydligt mindre utsträckning än andra länder. Sahlins favoritländer verkar för övrigt vara Storbritannien och Spanien och det förskräcker verkligen.

Inte blir det bättre av att ljuga heller, t ex om att vi stänger dörrar i utbildningsväsendet. Vi bygger ut och bygger ut och bygger ut - yrkesvux, yrkeshögskolan och högskoleplatser. Vi restaurerar där de lät torpet falla ihop - skollagen, betygssystemet, inspektionen, Lärarlyftet. Vi bygger nytt där deras korthus rasade samman - ny gymnasieskola och ny lärarutbildning. Vi öppnar dörrar genom att se till att ungdomarna lättare kommer igenom skolsystemet i stället för att slås ut, som det varit så länge.

Det här säger Mona Sahlin inget om. Att satsa på utbildning är enbart att varannan ska vidare till högskolan i socialdemokraternas värld. Att satsa på utbildning handlar väl också om att bygga rätt från början, inte bara se slutmålet om 50% till högskolan? Hur ska man nå dit när 25% vare sig klarar grundskolan eller gymnasiet? Här hade det verkligen varit på plats med självkritik och förnyelse från Mona Sahlin, men det saknas helt. Varför inte ett ord om HUR målen ska nås?

More of the same är väl ingen förnyelse? Man måste tala om hur man vill åstadkomma något också. Dessutom är det ju precis samma lag som förut som presenteras, ingen förnyelse alls där. Bara personer som satt med i förra regeringen. Skulle de lyckas bättre den här gången???

SvD, Aftonbladet, Expressen, Expressen,

Runo, Lenefors, Svart på vitt, Broberg, Motpol, Lindholm, Tokmoderaten, Andersson, Ekström,

Inga kommentarer: