13 april, 2010

På spaning med Rektorsakademien

Igår kväll ordnade Rektorsakademien ett spaningsmöte. Alltid lika inspirerande. Sir Jim Rose, fd chef på engelska inspektoinsmyndigheten OFSTED, och Jan Hylén, konsult med bakgrund på Skolverket och inom OECD, pratade om vilka egenskaper som krävs i arbetslivet idag och i morgon. Utbildar skolan för framtiden?

Alltid nyttigt att ställa sig den frågan. Ibland tvivlar jag, som när jag läste om tovning som ett centralt innehåll i den nya läroplanen. Men på skolbesök ser jag ofta att vi verkligen har en bra och framtidsinriktad skola. De flesta lärare är ju inte korkade, utan ser vad eleverna behöver.

Båda föreläsarna ifrågasatte litegrann behovet av tester och inspektioner. Jag håller inte med om det, utan är övertygad om motsatsen. Tester i Sverige och England är ju vitt skilda saker, det glömmer man bort ibland. I England har proven en sorterande funktion, man måste klara vissa tester för att få gå vidare. Så är det inte i Sverige och ska inte vara heller. I England verkar det vara enkla fylleriövningar, i Sverige är proven bredare och smartare. Sir Jim efterlyste bl a mer än bara reading i provet i engelska i låg- och mellanstadiet (primary school). Så är det ju i Sverige - proven innehåller även muntliga moment och att skriva själv för att fånga in hela svenskämnet.

Man kan rada upp massor av förmågor och förhållningssätt och egenskaper som behövs i framtiden - kreativitet, kundskap, uthållighet och fokus, mod, kommunikationsförmåga, självledarskap, trygghet. För att få ett jobb räcker det inte med att ha rätt kompetens, man måste också ha färdighet och rätt attityd.

Frågan är hur skolan kan bidra till att ungdomarna utvecklar dessa? Och hur vi från politikens sida kan understödja en sådan utveckling. Att det står i ett policydokument innebär ju inte att det blir gjort. Hur skriver man en kursplan i attityd?

Jag tror på bättre uppföljning. Det man frågar efter blir också gjort. Därför måste vi bli bättre på att utvärdera de mjuka värdena i läroplanen. Hur svårt kan det vara? Kan man åka till månen, så kan man väl hitta bra mätmetoder för detta!

1 kommentar:

Jonatan Block sa...

Bra skrivet. Att jämföra prov i Sverige och England är att jämföra äpplen och päron. Våra prov ska användas för att se till att vår skola är så bra så att barnen får lära sig det de har rätt till. Sedan måste man alltid fundera över vad våra elever behöver för att kunna möta morgondagens samhälle. Man kan ju alltid fundera om tovning är en sådan kunskap...