20 april, 2010

Lex Sarah för skolan

Lex Sarah kom till som en effekt av missförhållandena på äldreboendet Polhemsgården i Solna i slutet av 90-talet. Sarah Wägnert var en modig undersköterska som protesterade mot vanvård av de gamla. Lagen innebär att den som jobbar i äldreomsorgen är skyldig att anmäla grava missförhållanden, till trygghet för de gamla.

Nu ska vi få en motsvarande lag för skolan. Idag presenterade regeringen utredningsdirektiven, som man har slipat på ett tag. Bland annat ska utredaren fundera över vad som ska betraktas som missförhållanden, om det ska vara olika regler för förskola, grundskola och gymnasiet och vad som händer om man inte anmäler.

Tyvärr är det nog nödvändigt. Bjästafallet i Örnsköldsvik för en månad sedan tyder på det. Det borde vara ett solklart fall som skulle ha anmälts om Lex Sarah funnits för skolan. Kanske borde man kalla den nya lagen för Lex Bjästa, Mårten Schultz föreslagit.

Vi skärper inspektionen och inför nya sanktioner mot brister i vårt förslag till ny skollag. Men för att få fram missförhållanden krävs ibland också att personalen känner ett personligt ansvar och vågar reagera.

Jag hoppas att man inte "bara" ser kränkningar och mobbning som missförhållanden som ska anmälas, utan även torftiga lärmiljöer och undermålig undervisning. Här finns tyvärr en del att göra. Vi ska inte ha något angiverisystem, men det måste finnas en kollegial självrannsakan. Om barnen inte säger något själva och ingen vuxen i skolan reagerar - hur ska man få vetskap om missförhållanden då? Det är det ett oerhört ansvar - och förmån - att få jobba med våra barn och ungdomars framtid.

SvD, DN, Aftonbladet,

Inga kommentarer: