06 april, 2010

Tovning viktigare än IT?

Sitter och läser Skolverkets förslag till nya kursplaner för grundskolan. Mycket är bra, men annat känner jag väldig tveksamhet inför.

Diskussionen om vad historiaämnet ska innehålla har varit bra och klargörande och Skolverket har tagit till sig av den massiva kritiken att plocka bort antiken och medeltiden. För mig, som maniskt historiaintresserad, ter det sig väldigt märkligt att skynda förbi centrala delar av vårt ursprung. Antiken - demokratins, filosofins och de stora upptäckternas epok. Och medeltiden - då Sverige bytte religion och blev ett land. De ger en del svar på varför världen ser ut som den gör. Så klart att de ska finnas med, annars blir våra barn både obildade och perspektivlösa.

Men så kommer vi till slöjden och här får jag problem. Tovning och urholkning är centrala innehåll i ämnet. Helt nödvändiga kunskaper som alla behöver med sig i livet, om man ska tro Skolveket. Själv har jag klarat mig utan dessa och det har går ganska bra.

Jag skulle kunna förstå slöjden bättre om det t ex handlat om att sätta ihop ett skåp från IKEA utan att få några delar över. Eller att lägga upp byxor och sy i knappar. Det känns som behövliga vardagskunskaper. Ämnet hem- och konsumentkunskap är lite upplagt på det sättet och det är mycket mer tilltalande.

Men nej, slöjden ska mer handla om hantverk och slöjd som uttryckssätt. Inte om det vi behöver kunna hemma till vardags. Ibland blir det så abstrakt att jag inte riktigt begriper, vad sägs om det här: "Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck."

330 timmar i skolan ska ägnas åt detta, att jämföra med 320 för tyska och franska.

Rubank och kråkspark ska vi lära oss vad det är för något, men tid för tyska vardagsord blir det inte. Och var kommer den nya tidens kunskaper in, det man känner att man har behov av hemma när datorn eller mobilen krånglar? Inte i teknikämnet, det är nästan kliniskt rent från IT.

Jag vill att skolan ska ge användbara och nyttiga kunskaper, att den ska vara rolig och kännas modern och framför allt relevant för ungdomarna. Skolan ska ge kunskaper som de verkligen behöver för att klara sig i en globaliserad värld. Jag får lite svårt att få in tovning där...

För att sluta med det självklara - skolan får absolut inte bli mer teoretisk, det är inte det jag säger. Praktiska inslag behövs verkligen, men varför begränsa det till vissa ämnen? Varför kan inte matematik och svenska också innehålla praktik och vara kreativa? Vi ska inte skapa konstlade motsättningar som inte behöver finnas.

PS. Tovning är en urgammal metod att omvandla ull till filt med varmvatten och såpa och händerna, för den som inte visste det. Jag gjorde det inte.

2 kommentarer:

Gertie Hammarberg Tersmeden sa...

Tack Mats! Äntligen någon som tar upp vikten av legitimitet när det gäller de olika kursmålen. Den viktiga didaktiska frågan varför tycker jag borde lyftas fram betydligt mer och oftare, även när man ska tolka mer vida kursmål.

Ibland brukar jag undra varför läroböckerna ser ut som de gör. Förvånat ställer jag mig frågan om författarna till boken verkligen och i alla delar ställt sig frågan varför de valda delarna finns med och andra inte. I historieämnet tycker jag det blir mycket tydligt. Hur kan man till exempel bara hoppa över hellenismen och samtidigt mena att antiken och medeltiden är viktiga epoker för förståelsen av vårt kulturarv?

Hälsningar Gertie

Jonas Hällebrand sa...

Bra sammanfattning även om jag inte håller med dig om slöjde helt och hållet. Det är en kreativ oas i grundskolan idagm slöjden alltså och måste så få vara enligt mig. Sedan skall alla ämnen alltid ställa sig frågan som Gertie säger varför gör vi detta.
Det jag tycker är slående är att IT eller som jag hellre säger IKT inte finns med på så många ställen. Har inte hittat det någonstans. Digital finns med i bild men det är också allt...