23 april, 2010

Stora neddragningar i Södertälje

Idag har jag besökt Hölöskolan i s-styrda Södertälje. Det var efter ett larmmail från personalen som jag tog kontakt och bad att få höra mer.

Läget var rätt dystert. Besparingskrav på 2,9 miljoner kronor i år, av en budget på 34 miljoner där drygt 8 är uppbudet i lokaler och skolskjutsar. Det skulle bli en personalminskning från 49 till 33 heltidstjänster. Mat och städning får inte röras, det beslutas centralt. Den välfungerande specialundervisningen skulle raseras.
Hölöskolan har de bästa SALSA-värdena av alla kommunala skolor i Södertäje. Betygen ligger på 223, men det förväntade värdet ligger bara på 205 (strax under riksgenomsnittet). 87% av eleverna klarar godkänt i alla ämnen. Kanske är det på grund av väl fungerande specialundervisning och duktiga lärare?
Nu hotas detta i alla fall. Man tar mycket hänsyn till etnisk bakgrund när man fördelar penar i Södertälje. Svenska barn och ungdomar som har särskilda behov kommer i kläm i systemet, vilket riskerar att leda till konflikter och spänningar i samhället. Det är aldrig bra att ställa grupp mot grupp på det sättet, utan man måste ha smarta modeller att fördela pengar som tar hänsyn till alla olika faktorer och som upplevs som rättvist. Då får man ett samhälle som håller ihop. Synd att man inte tänker på det sättet i Södertälje.
Hölöskolan är inte den enda skola som drabbas av nedskärningar i Södertälje. Södertälje har slagit fast att det viktigaste utvecklingsuppdraget är att höja måluppfyllelsen. Den är rätt usel idag, 41% av elevena når inte målen i alla ämnen. 25% är obehöriga till gymnasiet. Södertälje ligger nu på plats 290 i LR:s ranking av skolkommunerna, dvs sist. Hur tänkte de sig att de stora neddragningarna ska lyfta kommunen och ungdomarna?
Föräldrar från olika skolor har nu gått ihop och protesterar. Det verkar som om de också får visst gehör. Det ryktades om att besparingskraven för Hölöskolan skulle minskas till "bara" 1,4 miljoner. Fortfarande kännbart men ändå hanterligt. Kanske är det tack vare de extra statsbidragen som vi i Alliansen skjuter till i år? Eller att Sveriges ekonomi utvecklas bättre än tidigare prognoser, vilket gör att skatteintäkterna ökar?
Dre styrande socialdemokraterna och miljöpartisterna skyller naturligtvis på att alla flyktingar kostar pengar. Så är det också, det har inte varit lätt för dem att få jobb. Samtidigt har ju Södertälje skyllt på detta länge, inte bara nu när de särskilda statsbidragen för flyktingarna upphör efter att de vistats i Sverige en viss tid. Det handlar också om prioriteringar.
Jag såg många grävmaskiner och byggkranar. Vid Hölöskolan bygger man en ny idrottshall. De investerar i Folkets hus för 35 miljoner. De lägger drygt 5 miljoner på hyra av en fotbollsarena. Vart tog slagorden om vård-skola-omsorg vägen? Så kom inte och skyll på invandrarna! Ni kan ju prioritera annorlunda. Man kan t o m höja skatten om man vill.
Det viktigaste för en lyckad integration måste vara att alla barn och ungdomar får en bra uppväxt, utbildning kan användas som en hävstång för att bryta utanförskap. Därför måste man satsa på skolan. Jag vet verkligen att pengar inte är allt, men de omfattande neddragningarna som planeras i Södertälje har jag svårt att förstå eller försvara.
Uppdaterat 2010-04-26: Kommunledningen i Södertälje tycks ha tagit till sig av den omfattande kritiken (LT). Men det är onekligen så att man undrar hur de räknar i kommunen. Varför de omfattande neddragningar i november? Ryckigheten är väldigt påfrestande.

Inga kommentarer: