19 april, 2010

IT i Lärarnas Tidning

Senast numret av Lärarnas Tidning ägnas nästan helt åt den moderna teknikens möjligheter, utmaningar och i viss mån risker. Jag gillar angreppssättet och tycker att de förmedlar en bra känsla. Skolan ska hänga med!

Det är viktigt att lärare får ge en positiv vardagsbild av vilket mervärde man får med tekniken. Att det underlättar lärandet och gör undervisningen med intressant. Det finns så många (kanske framför allt utanför klassrummen?) som vill stänga skolan för datorerna och slita ifrån ungdomarna mobiltelefonerna. Varför inte vända det till något positivt i stället? Bloggande, faceook, MSN, Wikis och Youtube är ungdomars vardag. Varför skulle det inte in i skolan?

De nya medierna kräver förstås att man sätter gränser som lärare. Man kan inte vara tillgänglig jämt och behöver inte lämna ut privatlivet.

Kan man förmedla bilden av skolan som en modern arbetsplats där framtiden formas och spännande saker händer, så bör det vara positivt för läraryrket. Fler kommer att vilja vara med på den resan. Skolan mår inte bra av den ständiga krisstämpeln.

4 kommentarer:

Carl Modig sa...

Håller med om att vi ska förmedla en positiv bild av skolan. Men då måste det också finnas datorer på lärarnas arbetsplatser. Idag i snitt en dator på fyra lärare efter vs kg hört. Det är skamligt!

Mats Gerdau sa...

Håller helt med. Det ser illa ut på många skolor, även om många gör stora ansträngningar. Framtidens dom blir hård om vi inte satsar nu.

Helena von Schantz sa...

Borde inte strävan snarast vara att förmedla en sanningsenlig bild av skolan?
När det gäller teknik gäller det att möta eleverna där de befinner sig, men också att freda arbetsklimatet och lektionstiden. Ny teknik ja, men ingen naiv teknikväckelse.

Sara Bruun sa...

Teknik ska användas för att främja elevers/medarbetares "tasigförsamhet". Hos våra medarbetare används tekninken för att finna kreativa lösningar. Eleverna knyter kontakter med företag och utvecklar sina kunskaper. Vi har sett många positiva sätt att använda sig av mobilen under lektionstid. www.entreprenorerbergvreten.blogspot.com