16 april, 2010

Skola stängs i mön(s)terkommunen Göteborg

Askmolnen från Island förändrade planerna för gårdagen, men det gäller att vara flexibel. Jag är optimist och jag kom fram till Göteborg till slut i alla fall. Väl här i Sveriges andra stad och det socialdemokratiska skyltfönstret möts man av en akut stängt skola (GP). Lärarna på Bergums skola har en så orimlig arbetsbelastning att skolan måste stängas omedelbart, tyckte facken. Sagt och gjort. Lärarfacken stängde skolan. Kl 2 skickades de 550 eleverna hem.

Så ser det ut i det röda mönsterexemplet. Så usel personalpolitik att lärarna inte anser sig kunna jobba längre. Rätt eller fel, konsekvensen blir att eleverna inte får den undervisning de har rätt till. Hur ska de lösa det?

Det är uppenbarligen en mångårig konflikt som ligger bakom stängningen. Arbetsmiljöverket godkände en handlingsplan från skolan för någon månad sedan, men facken var i alla fall inte nöjda utan skickade hem eleverna.

Även om arbetsbelastningen för lärarna är stor så känns det som en orimlig åtgärd. Hjärtinfarkter är tragiska, men inträffar tyvärr och beror inte bara på arbetsituationen. Jag har åtminstone två riksdagskollegor som drabbats under den här perioden - ska vi stänga riksdagen då? Arv, livsstil, hälsa och familjesituation spelar naturligtvis in. Det måste finnas andra åtgärder man vidtar först. Eller är det ett inlägg i den pågående avtalsrörelsen? I så fall är det ett bedrövligt agerande.

Är det inte lite märkligt att en skola bara stängs när det är problem för lärarna? Inte när det är problem för eleverna? Det finns skolor där resultaten är urusla och eleverna inte får den kunskap de har rätt till. På Nytorpskolan i Göteborg nådde endast 27% av eleverna målen i alla ämnen, måste vara bland det sämsta i landet. Varför stängs inte den? Ska den skolan över huvudtaget finnas? Det kanske finns särskilda skäl som motiverar så usla resultat, men det sticker i ögonen.

Vem tar elevernas parti?

SR, GP,

13 kommentarer:

Gertie Hammarberg Tersmeden sa...

Jag måste säga att jag inte förstår det som sägs i GP:s artikel - "lärarna tvingas ta med sig arbetet hem". Det är väl det som förtroendearbetstid innebär? Jag förstår heller inte hur man kan stänga skolan. Den ändrade arbetsbördan ligger ju inom de reglerade 35 timmarna och det handlar inte om en strejk.

Som jag förstår det handlar det om organisatoriska problem och kommunikationsproblem mellan lärare och skolledning. Om nu tiden inte räcker till för att dels vikariera och hjälpa till med läxor, dels förbereda lektioner så gäller det väl att kommunicera det med skolledningen? Alternativet blir ju att man som lärare annars får förbereda sig mindre med allt vad det innebär. Ekvationen måste ju gå ihop. Om ytterligare arbetsuppgifter läggs på läraren måste man ju dra av på annat. Det som åligger läraren ska trots allt rymmas inom 45 timmar/vecka och av dessa är 10 timmar oreglerad arbetstid. Detta naturligtvis beroende på avtal.

Det BORDE ligga i skolledningens intresse att kvalitén är hög.

Det är helt ofattbart hur elever kan tillåtas komma i kläm på detta sätt. Vem bevakar elevernas intresse och månar om deras arbetsmiljö?

Anonym sa...

Hej jag är en tjej som går på Bergums skola, vi hade Engelska när skolan stängdes, inte bara att vi satt en timme extra när skolan var stängd, vi blev heller inte ens informerade om att skolan var stängd eller varför... Det blev snabbt kaos bland oss nior, eftersom vi skulle haft nationellt prov i matte på fredagen, som vi inte kunnat gjort. ingen vet när eller hur vi ska kunna ta igen det vi missat.
Och sen varför tror alla att lärarna jobbar ihjäl sig, tar jobbet med sig hem mm.? jo kanske för att skolan sparkade åtta lärare i somras som skolan behövde, framförallt vi nior som ska till gymnasiet till hösten. och hur kommer det bli med nästa års nior om lärarna inte ens hinner gå på toaletten på deras raster?
Och dessutom vi nior, vi har redan tillräckligt med problem med betygen vi ska väll inte behöva missa mer, vi behöver all tid vi kan få tillsammans med lärare som vet vad dem snackar om, inte vikarier som är lost i huvudet!

Anonym sa...

Ta bort den arbetsplatsförlagda tiden och återinför usken. Skolans problem skulle vara över inom ett halvår. Synd att varken sossar eller moderater fattar detta!

Mats Gerdau sa...

Tack för intressanta kommentarer.

Trist att ni elever missar det nationella provet i matte. Det är en viktig mätare på hur det gått med undervisningen. Säkert hade ni behövt era lärare som försvann i somras, men om jag förstår situationen rätt så har konflikten pågått längre än så.

Gertie, du har säkerligen rätt i att det handlar om kommunikations- och organisationsproblem. Bedrövligt att vuxnas konflikter ska gå ut över eleverna i alla fall. Kul reflektion om att ta med sig arbete hem...

Tror dock inte att den anonyme sist (lärare?) har rätt lösning. Skolan fungerar ju på de flesta andra ställen rätt bra - med samma avtal. Det finns sällan enkla lösningar på svåra problem.

Anonym sa...

Åjo, nog finns de här problemen på många fler skolor än på Bergums skola. Dessutom är det inte bara i socialdemokratiskt styrda kommuner de här problemen finns. Så redan där är Gerdau ute och cyklar. Det handlar naturligtvis om att lärarnas arbetssituation ska vara rimlig med tanke på att man utbildar och bedömer unga människor för kommande situationer i livet. Lärarnas arbetssituation är idag ohållbar på alltför många skolor med tanke på lärarnas egen hälsa och med tanke på den kvalitet i professionen de måste upprätthålla för att kunna ge eleverna en bra skolgång trots enorma sparbeting på skolan. Men om detta verkar Gerdau veta mycket lite om!

Anonym sa...

Men hallå - Lärarförbundet tycks ha glömt bort att lärarana har 10,5 timmars förtroendetid varje vecka - det är faktiskt meningen att man ska ta med sig jobbet hem om manska göra anspråk på en heltidslön. Det är sorgligt med konflikter som denna då den bara spär på svenska folkets avundsjuka och fördomar om att lärare inte jobbar heltid!JAg vågar påstå att den stora massan lärare har förstått och gör ett ypperligt jobb - 45 timmar varje vecka, vilket innebär att de jobbar in sina lov. Tråkigt för lärarkåren att deras fackförbund binder ris om egen rygg.

Mats Gerdau sa...

Visst ska lärarnas arbetssituation vara rimlig. Precis som för alla andra yrkesgrupper. Det finns säkert ställen där det är väldigt tufft, både i skolan och på andra ställen. Men är det inte att gå lite till överdrift att STÄNGA skolan, skicka hem eleverna och undanhålla dem undervisning? Det måste ju finnas annat än själva undervisningen som man får dra in på.

Anonym sa...

Vilka får lida mest om lärarna är utarbetade och inte hinner förbereda sina lektioner - eleverna! Det är alltså för elevernas skull lärarna vidtagit sin åtgärd. Tänk om politiker och SKL också kunde stå på elevernas sida.

Anonym sa...

Upptäcker man arbetsmiljöproblem på andra arbetsplatser så kan dessa också stängas eller verksamhet avbrytas, är väl inget konstigt med att det sker i skolan också? Varför förväntar man sig att lärarna offrar sin arbetsmiljö "för barnens skull" hela tiden? Sedan är det ju klart att förberedelserna blir lidande om man ovanpå lektionsförberedelser som sker inom de 35 timmarna ska störas av mentorstid, denna förändring medför ju försämringar av lektionerna även om eleverna kan få mer läxhjälp istället. Dock så måste ju denna förändring förankras bland personalen.

/Andreas

Anonym sa...

Detta handlar om den reglerade arbetstiden och inte om förtroendearbetstiden. Lärarnas fackförbund visar att de inte längre accepterar försämrade arbetsvillkor för sina medlemmar. Eleverna är de som får betala för en ökad arbetsbelastning för lärarna i första hand. Genom att sätta större press på arbetsgivaren tvingar man fram en förändring av den försämrade arbetssituationen som har pågått under en längre tid i skolan pga av ekonomiska neddragningar. Det är i första hand politikerna och arbetsgivarna som är ansvariga för kvaliteten i skolan, inte lärarna. Lärarna gör så gott de överhuvudtaget kan med tanke på de förutsättningar som ges idag.

Mats Gerdau sa...

Jag förstår verkligen att många lärare har en pressad arbetssituation. Trots detta tycker jag inte att man ska använda möjligheten att stänga en skola annat än i yttersta nödfall, inte som ett sätt att utöva press på arbetsgivaren. Det är inte avsikten med den här möjligheten. Verkar nästan som ett inlägg i den pågående avtalsrörelsen. Att påverka Göteborgs politiker att skjuta till mer pengar till skolan gör man nog bättre på andra sätt.

Anonym sa...

Mats Gerdau, du frågar dig om det inte är att gå till överdrift att stänga skolan.

Hur vet du det?

Du sitter som folkvald riksdagspolitiker och utger dig för att vara väldigt engagerad i utbildningsfrågor. Du kommer från Nacka och sitter och ifrågasätter åtgärden och verkar ha som enda källa i frågan en kortfattad tidningsartikel på webben. Vad mer känner du till i ärendet? Vad har du på fötterna?

Jag trodde vi kunde vänta oss mer av en politiker på riksnivå än löst tyckande på avstånd i en blogg, men så är tydligen inte verkligheten. Och så undrar ni varifrån ointresset och föraktet för politik kommer från.

Det svårt att jobba med utbildning utan bildning.

/Lärare på orten som oroas kring sina barns framtida (ev) skola.

Mats Gerdau sa...

Hej, du anonyme. Du kanske har rätt i att det är klokt att stänga skolan, det var de synpunkterna jag efterlyste. Synd att du inte beskriver de lite mer.

Jag kommenterade att Arbetsmiljöverket inte delar er uppfattning och av tidningsuppgifterna att döma så föreföll det inte vara så grava problem att miljön var en fara för liv och hälsa. Men skriv gärna och tala om vad det är för allvarliga bekymmer som finns, jag är idel öra!