16 april, 2010

Rätt, rättare, rättast

Skolinspektionen har idag återrapporterat ett viktigt uppdrag de fått av regeringen. De har kontrollrättat 29 000 nationella prov. Låter ju inte som en särskilt kul arbetsuppgift, men ack så viktig. Det har inte gjorts förut, så man vet inte hur rättvisande rättningarna av de nationella proven har varit. Nu får vi svart på vitt.

Kontrollrättaren gav ofta ett lägre resultat än vad som ursprungligen gjorts. Vad som är rätt eller fel vet man dock inte, lite konstigt. Det är förstås en bedömningsfråga i många fall. Men då gäller det att proven är tydliga och att lärarna är kompetenta. Det får inte vara godtycke. Rättvisa och likvärdighet kräver bättre samstämmighet. Provresultaten ligger ju till grund för betygsättningen senare, då måste det vara ganska rätt.

Nu får vi snart en ny lärarutbildning. Där ska betygsättning och bedömning bli en viktig ingrediens. Det är ju på något sätt en av lärarens unika kompetens. Samtidigt räcker ju inte den insatsen, vi kan inte vänta på det. Kanske skulle man erbjuda kurser inom Lärarlyftet om detta ? Det finns uppgifter om att det blev 250 miljoner kronor kvar på Lärarlyftet förra året. Skärpning! Varje huvudman måste också ta sitt respektive ansvar att normera bedömningarna. Inspektionen förordar också att mn förändrar proven lite, säkert bra.

Man kan fundera över vad ett rödgrönt alternativ skulle göra? Kanske ta bort proven helt? Då slipper man ju skillnaderna, eftersom man inte mäter. Miljöpartiet vill inte ha kunskapskrav. De flumpedagoger som socialdemokraterna hyllar, t ex Hans-Åke Scherp och Mats Ekholm, vill inte ha nationella prov. Blir det bätre så? Man hoppar ju inte högre om man tar bort ribban, eller hur?

SvD, Aftonbladet, GP, SR,

2 kommentarer:

Johan Dahlberg sa...

Problemet med prov är ju att det inte belönar kunskapen inom ämnet i sig utan bara den smala delen som proven kan täcka in. En duktig lärare behöver inte nationella prov för att kunna bedöma eleven.

Däremot bör man ju på något sätt lösa så att man kan föra statistik i de viktigaste ämnena. Men det betyder ju inte att man måste ha prov som direkt påverkar betygen.

Vill vi ha en bra svensk skola så tror jag att det är farligt att satsa på proven för att utveckla undervisningen. Istället borde vi satsa på en skola som belönar all kunskap.

Med vänliga hälsningar
Johan Dahlberg

Mats Gerdau sa...

Jag tror nog att ett nationellt prov underlättar för en likvärdig bedömning. Där slås på något sätt fast en gemensam måttstock för hur bedömningen ska göras.

Håller med om att proven inte mäter allt, även om våra svenska prov är bredare än engelska fylleriprov. Sen ska de ju inte vara avgörande för betygen, utan bara en del av underlaget. Det är lite farligt att tro att det ska vara ett rätlinjigt samband här.