25 april, 2010

Waldorf behövs

4 kändisar skriver idag på DN Debatt att det behövs en Waldorflärarutbildning i Sverige igen för att garantera den pedagogiska mångfalden. Håller helt med!

Waldorfskolor behövs, de är en viktig del i den pedagogiska mångfalden. Då behövs utbildade lärare för den typen av skolor också.

Jag blir lite förvånad över att se Henrik Schyffert och Stefan Sundström bland undertecknarna. De brukar ju i vanliga fall inte hylla borgerliga honnörsord som valfrihet och mångfald. Men det är välkommet stöd för valfriheten. Hoppas att de står upp för andra alternativ också.

I början av 2000-talet startade Rudolf Steinerhögskolan Waldorflärarutbildning i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm. När Lärarhögskolan gick samman med Stockholms Universitet 2008 så ställde universitetet högre kvalitetskrav än vad Lärarhögskolan gjort och samarbetet avbröts. Sedan dess har Rudolf Steinerhögskolan letat samarbetspartners för att kunna fortsätta. Resultatlöst hittills, tyvärr. De har inte heller sökt examensrättigheter så att de kan sköta hela utbildningen själva. Jag skrev om detta i början på hösten 2008, då jag ställde en fråga till Lars Leijonborg om detta.

Vi har haft fokus på at ta fram en ny lärarutbildning. Den debatteras och klubbas på onsdag i Kammaren. Därefter måste högskolorna söka nya examensrättigheter. Nu när vi vet vad den kommande utbildningen ska innehålla så borde ju Waldorflärarutbildningen kunna komma igång igen. Det finns inget alls i våra styrdokument som hindrar det.

Däremot måste de garantera kvaliteten, den ska inte vara lägre för Waldorflärare än för andra.

15 kommentarer:

Anna sa...

Grundproblemet är att Rudolf Steinerhögskolan inte är någon högskola i akademisk mening. All högre utbildning ska vila på vetenskaplig grund vilket de inte kan leva upp till och därför kan inget lärosäte kan gå in i ett sådant samarbete.
Om en utbildad lärare vill läsa kurser i Waldorfpedagogik står det väl däremot var och en fritt att göra det.

Henrik sa...

"Teach the controversy" som Discovery Institute säger...

Hur ska skolelever kunna avgöra när dem i vid 7 års ålder placeras i dessa skolor om det är vettigt eller ej. Kritiskt tänkande och granskningsdito är definitivt inget vilken 7-åring som helst klarar.

Nej, lyssna istället på vad vetenskapen säger om antroposofin, det är ett säkrare kort än att släppa in dessa villfarelser i skolan som ju trots allt är obligatorisk för alla barn i Sverige.

Anonym sa...

Nej, vi behöver inte Waldorfpedagogikens vidskepelser och kunskapsförakt. Vi ska inte heller använda skattepengar till att stödja ovetenskap eller legitimera lärare som tror på andesyner.

Björn Abelsson

Mats Gerdau sa...

Det är uppenbart att Waldorf väcker mycket känslor, t o m mer än konfessionella skolor.

För egen del tycker jag att de har ett berättigande, men de ska hålla hög kvalitet. Och precis som alla andra skolor ska de vila på vetenskaplig grund och ha en saklig och allsidig undervisning.

Karl sa...

Anna - nej grundproblemet är inte att Steinerhögskolan inte är en högskola i akademisk mening, utan att den vare sig gavs en chans att svara eller göra något åt synpunkterna på litteraturlistorna som det granskande ämnesrådet på Stockholms universitet hade. När Steinerhögskolan delgavs synpunkterna på senvåren hade de bara någon vecka på sig att ändra (dialog kom inte på fråga) vilket de inte hann, med konsekvensen att de förlorade antagningsrätten. Det är skillnad på vetenskapliga utbyten och utfrysning i vetenskapens namn.

Helena von Schantz sa...

Förklara för mig varför de har ett berättigande? Förklara sedan för mig varför mina skattepengar skall gå till att utbilda Waldorflärare.

Anna sa...

Karl: En högskola som inte står under Högskoleverkets insyn blir aldrig en högskola i akademisk mening.
Märkligt nog är ju begreppen högskola och universitet inte skyddade utan det är fritt fram för diverse utbildningsanordnare att kalla sig det ena eller andra.
Om staten ska beskosta en lärarutbildning bör den inte vara särskilt inriktad på en viss pedagogisk riktning utan visa på mångfald i metodik, didaktik och pedagogik.
Den som sedan vill läsa in sig djupare på en viss pedagogik kan göra det efter examen.

Kjell sa...

Eftersom allt det som ligger bakom waldorfpedagogiken är icke-vetenskapligt kan en waldorflärarutbildning de facto inte "vila på vetenskaplig grund". Som skattebetalare och potentiell väljare vill jag ha en motivering till varför du anser att en mystik-pseudovetenskap som antroposofin "behövs" bland pedagogiker i 2000-talets Sverige – och om detta också är Alliansens ståndpunkt.

Mille sa...

Läs böckerna som waldorf bygger på, t ex Rudolf Steiners KNOWLEDGE OF THE HIGHER WORLD AND ITS ATTAINMENT (om hur han fick sina magiska krafter, bl a) och berätta sedan om du fortfarande tycker att waldorf och vetenskap har något med varandra att göra.

Euskalduna sa...

Man blir nedstämd av alla märkliga påståenden om Waldorf.
Jag är 53 år, lyckligt gift, med 6 barn som har gått i Waldorf-skolan och lyckats bra i livet. För närvarande studerar en idéhistoria på Högskolan. en dansar på Kulturama, en har konstvernissage i dagarna....
Nåväl, Waldorf passar inte alla, det har ibland varit trögt med språk-inlärning och matematik, men mitt intryck är att det har blivit bättre...man har tagit åt sig berättigad kritik. Vad jag dock alltid upplevt är en fin anda, mina barn säger sig aldrig ha upplevt mobbning och de är kreativa och nyfikna på livet...
Varför denna hätska oförsonliga ton mot Waldorf, är inte liberalerna för valfrihet? Det förvånar mig alltid att annars sansade människor blir så enögda om Waldorf. citerar som avslutning ur Lpo 94:
*Det finns också olika vägar att nå målen.
*Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form
skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör
till det som eleverna skall tillägna sig.
De Waldorfskolor jag mött i egenskap av förälder lever upp till detta, har inte det allmänna skolväsendet en hel del att lära här ? Med vänlig hälsning Henri

Mats Gerdau sa...

Jag tycker att Waldorfskolorna har ett existensberättigande dels därför att de bidrar till en mångfald av alternativ (det finns inte EN skola som passar alla) och dels därför att en del föräldrar efterfrågar den typen av skolor.

Om staten nu har bestämt att vi ska bekosta högskoleutbildning av lärare - varför då utesluta vissa lärare?

Jag har lite svårt att förstå oförsonligheten mot Waldorf. Antroposofernas lära och idéer är en sak, Waldorfpedagogiken en annan. De har en pedagogisk modell som de tror på och som bevisligen fungerar för de som valt den, därmed inte sagt att det är en universalmetod som passar för alla.

Min kamp är emot dåliga skolor, inte en viss pedagogik. Bara för att det finns en dålig kommunal skola så innebär ju inte det att alla kommunala skolor är dåliga.

Det viktiga måste ju vara att man har en bra kvalitetsgranskning av Wldorfskolor och alla andra skolor också för den delen. Och att staten har muskler att ingripa mot indoktrinering eller annat man är rädd för.

Hexmaster sa...

Vänta nu, Mats; "Antroposofernas lära och idéer är en sak, Waldorfpedagogiken en annan."

Hur kan du påstå något sådant? Waldorfpedagogiken bygger ju på Rudolf Steiners andesyner, i precis lika hög grad som resten av antroposofin.

Om Waldorf-skolorna väcker känslor vet jag inte, det skulle vara hos anhängarna då. För egen del räcker det att konstatera att de är fullkomligt ovetenskapliga från grunden och uppåt.

Men detta har andra redan påtalat. Det märkligaste är att ni som försvarar en aspekt av antroposofin låtsas vara fullkomligt ovetande om resten, eller bakgrunden.

Anonym sa...

Till alla er som påstår att den enda rätta utbildningen måste vara vetenskapligt godkänd:

Vet ni hur farligt detta tänk är för ett demokratiskt samhälle? Vetenskap kan vara bra verktyg men: Människor av Sverige behöver lära sig vår historia av utfrysning av oliktänkare - hela grunden för rasbiologin som senare hyllades av nazisterna. Hur kan man påstå att en människa skulle bli sämre av att växa upp utan vetenskap? Hur kan man ens påstå att det skulle vara möjligt för 99% i detta fullkomligt underbart informationsflödande svenska samhälle? (Ja jag reserverade mig med 99% istället för 100 ifall det finns nån psykopat som möjligen skulle kunna lyckas ett tag..?)

Både såväl barn och vidare tonåringar kan förr eller senare konfronteras med både antroposofi och vetenskap samt en uppsjö av olika religioner trosuppfattningar mm mm. Om det inte sker hemma vid internet och via föräldrar så flödar det av detta på bibliotek, caféer reklam kompisar osv.

Det alla barn skulle behöva, tror jag, och även skulle ha rätt till, är vuxna som vägleder dem i all denna information så att dom inte far illa - och då menar jag inte att dom väljer en vetenskaplig eller annan trosuppfattande inriktning eller rent av båda, som skulle stida med sin egen utan att dom kan hamna i knipa pga av osäkra sighter. Jag är övertygad om att människor, stora som små, som blir lyssnade på och respekterade för vad som passar för just dem, fungerar bättre i sina liv.

Vidare: Lyhörda vuxna märker om deras barn inte trivs. De flesta föräldrar är lyhörda per automatik på sina egna barn men det behövs fler vuxna som också agerar och politiskt stöd för de som gör instater i såväl familj som i skola eller andra platser med barn.

I de flesta fall vill de barn som känner sig mogna och intresserade lära sig självmant och det brukar gå rätt fort då. Andra barn lär sig kanske inte förrän långt senare - det ska också vara ok!

Låt barnen få vara olika - vi behöver just visa dom det och även tillåta varandra vara olika.

Självfallet inte på bekostnad av att påtvinga varandra det enda vi själva tror på utan snarare genom att låtas göra det vi själva tror på och vara just lyhörda på om våra barn är lyckliga eller ej.

Ge också barn frihet att själva kunna få vara med att välja utbildningssätt/plats så långt det är möjligt och även vara öppen för ändring om det inte fungerar - dvs barnet visar att det inte trivs.

Kunskap finns i detta nya informationssamhälle så det räcker och blir kvar i överflöd. Bara på internet kan man lätt hitta hela värdegrunden, över 100 lektionsupplägg, uppsatser om allt, faktiskt hela innehållet i läroplanen och så oerhört mycket mer!

Skolans uppgift har därmed ändrats och måste i framtiden se helt annorlunda ut, förmodligen att hjälpa barn att kunna personligt navigera genom all denna information istället för att i huvudsak lära ut.

Mats Gerdau sa...

Att, som Hexmaster, säga att Waldorfskolor bygger på andesyner är ganska fördomsfullt och inget jag känner igen från verkligheten.

Den vanliga offentliga skolan har ju sina rötter i kyrkan, med häxbränningar, djävulsutdrivningar etc. Det var prästen och klockaren som stod för undervisningen och det mesta handlade om att kunna katekesen. Därav kan man inte dra slutsatsen att dagens offentliga skola bygger på den religionen eller en bokstavstrogen tolkning av bibeln.

Heidi sa...

Jag har gått Waldorf från första klass till tolfte och jag är otroligt glad att jag gjort det. Jag hade inga som helst problem med att komma in på universitet och klara kurserna jag gick. Jag har relativt höga betyg i naturvetenskapliga ämnen som många verkar tro inte lärs ut ordentligt. Jag har mvg i svenska, tyska, engelska, historia och fysik och ett flertal estetiska ämnen. Jag har besökt ett 10-tal olika Waldorfskolor i Sverige och självklart finns det brister. Dessa är dock oftast av det ekonomiska slaget. Fördomar och mobbning förekommer knappt över huvud taget. Däremot visar många av er att ni är rejält fördomsfulla. Besök en Waldorfskola istället för att sitta där och gnälla.

/nöjd fd. Waldorfelev