29 april, 2010

Kreativitet med Teknikdelegationen

I eftermiddags var jag på ett seminarium där regeringens Teknikdelegation överlämnade sitt slutbetänkande till Tobias Krantz. Det hela började med en inspirerande föreläsning av hjärnforskaren Fredrik Ullén vid Karolinska Institutet. Han forskar om kreativitet, om vad som kännetecknar kreativa människor och hur man stimulerar kreativitet. Sådant här borde vara obligatoriska inslag på lärar- ochrektorsutbildningarna, så himla nyttigt och viktigt.

I korthet uppfattade jag tre punkter.

Stimulera flow (ett tillstånd av djup koncentration i en uppgift som man nästan finner sådan njutning i att utföra att tiden försvinner). Flow uppträder när det finns tydliga mål, tydlig feedback, inte passiv underhållning eller rutinarbete och rimligt svåra utmaningar. Se till att utmaningarna växer med förmågan, individualisering av undervisningen är helt nödvändig!

Stimulera divergent tänkande. Producera medvetet många idéer och alternativa förslag när man ska lösa en uppgift. Skapa medvetet ovanliga idéer, lek med tanken på att göra tvärtom. Träffas i grupp för brainstorming.

Stimulera målinriktat arbete och fullfölj idéerna. Play hard – work hard. När den bästa idéen väl är bestämd, håll fast vi den. Och genomför den, vilket ofta kräver hårt arbete.

Vår politik ligger alltså ganska rätt, för det är ju precis det vi nu gör.

Sen kom vi till Teknikdelegationens förslag. Inget nytt och revolutionerande direkt, men bra och genomtänkt. Bakgrunden till att regeringen tillsatte delegationen är att öka intresset för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT och få fler ungdomar att söka sådana utbildningar. Och varför behövs då det? Jo, för att de kunskaperna är centrala för våra möjligheter att fortsätta som välfärdsland och att de sjunkit under lång tid.

Förslagen handlar om att ända attityder i samhället i stort, men främst om att påverka skolan. De vill skapa en kommission med ett uppdrag på 5 år för att samordna insatser som görs på olika ställen och få in en mer operativ plattform för det hela. De vill certifiera "sciencekommuner" som är särskilt duktiga och kan bli förebilder för andra. De föreslår en fortsättning på Lärarlyftet.

Låter som kloka idéer. Men vid presentationen saknade jag tankar om den tekniska utrustningen på skolorna. Idag är ju IT-nivån ofta bedrövlig och det kan ju se ut som Tekniska museets lokala filial när man besöker en skola och det stimulerar ju verkligen inte teknikintresset direkt. Jag frågade om det och fick jakande besked. De tyckte inte att mobilen ska ses som ett hot i skolan, utan en möjlighet. Hear, hear.

Visionen från Teknikdelegationen är att skapa ett konkurrenskraftigt Sverige i den globala kunskapsekonomin med stabil nationell arbetsmarknad. Att vi ska kunna möta de stora gemensamma utmaningarna, t ex miljö, demografi och infrastruktur. Och att ge alla medborgare nödvändig kunskap i ett komplext och tekniskt avancerat samhälle. Bra!

3 kommentarer:

Helena von Schantz sa...

Här är igen ett likvärdighetsproblem. Vissa skolor har inte ens en datasal, medan andra har en till en datorer för eleverna.
Vid min förra skola slogs jag för datasal med en lång rad relevanta klipp ur kursplaner och betygskriter för grundskolan. Vid min nuvarande har vi massor av datorer och interaktiv whiteboard i nästan alla klassrum. Nästa termin blir det hyrdatorer till alla elever.

Henrik Widaeus sa...

Satt också och lyssnade och blev inspirerad av Fredrik Ullén... mer stringent divergent skoltänkande behövs!

Tyvärr vågade inte Teknikdelegationen lämna det gamla industriella samhällets logik med samma tydlighet. Att bara ägna en knapp halv sida i rapporten (sidan 138) åt att ringa in potentialen i IKT-begreppet och IKT-görandena känns fattigt.

Att tydligare peka på och visionera kring hur kreativitet och IKT kan gå hand i hand hade ju inte varit svårt. Ännu lättare hade varit att ge utrymme åt de samband mellan resultaten i PISA-testet i naturvetenskapliga ämnen och frekvensen av datoranvändning (i hemmet) som lyfts fram i projektet New Millenium Learners vid CERI inom OECD. Elever med frekvent datoranvändning når betydligt bättre resultat i testerna. Se exempelvis http://www.diu.se/nr1-10/nr1-10.asp?artikel=s19

Du är en av ganska få politiker som på ett positivt sätt ofta lyfter dessa frågor, men hur jag som väljare ska rösta för att ge en röst åt en mer likvärdig och framtidssäker politik inom IKT-området står fortfarande skrivet i stjärnorna?

Mats Gerdau sa...

Håller med om att det är ett likvärdighetsproblem idag, Helena. Men det är väl ingen som sagt något annat? Dessvärre tror jag inte att skolan varit särskilt likvärdig någonsin. Nu borde ju staten följa upp detta bättre och också få muskler att kunna ingripa mot låg kvalitet. Likvärdighet får dock inte bli likhet, vilket det ofta blir i de rödas värld...

Henrik - tack för positiv feedback. Jag ska göra allt jag kan för att mitt parti ska bli en tydligare röst för modernitet i skolan, så att du förhoppningsvis finner en tillhörighet hos oss. :-)