20 april, 2010

Stoppad Förbifart bara början på sveket

Det rödgröna alternativet meddelade idag att man inte kan enas om hur man ska göra med Förbifart Stockholm, vägen som ska leda bort trafik från innerstaden. De vill ha en folkomröstning i frågan. Socialdemokraterna har tidigare sagt att den ska byggas, men nu böjer de sig för miljöpartiet - som inte vill ha vägen.

Jag tror att det här bara är början. Jag tänker så här: miljöfrågorna är de viktigaste för miljöpartiet, det är där de kommer att lägga kraften och engagemanget i en förhandling. De gör vad som helst för att stoppa bilen, stänga flygplatser, höja bensinskatten och lägga ned kärnkraft. Det är liksom därför miljöpartiet finns. Då står sig skolan slätt. Det är inte för skolans skull man engagerar sig i miljöpartiet, utan för att man avskyr bilar och gillar spindlar.

Miljöpartiet har haft en i vissa stycken tilltalande skolpolitik. Jag tror att vi (M och Mp) har en ganska stor samsyn när det gäler valfrihet och friskolor exempelvis. Under tidigare mandatperioder vi gjort gemensam sak och lyckats stoppa socialdemokraterna och vänstern från att strypa valfriheten. Vi införde t o m fri etableringsrätt för privata förskolor tillsammans 2005.

Vi har också hyfsad likartade idéer när det gäller styrningen av kommunala skolor, behovet av lokal frihet och stora befogenheter på skolorna. Forskningen om framgångsrika skolor och behovet av ett starkt ledarskap har vi varit ganska ense om. Däremot inte om betyg, kunskapskrav och synen på ordning, där är ju miljöpartiet bästa kompis med vänsterpartiet.

Nu verkar det vara slut med samsynen. Förra veckan presenterade de tre vänsterpartierna sina motioner om den nya skollagen. De lyckades inte bli sams i opposition utan la tre olika motioner, men i regeringsställning skulle de tvingas bli överens om allt. Några förslag i skollagsmotionerna var gemensamma och redan här ser man att det är miljöpartiet som tvingas backa. De tre kräver gemensamt mer detaljregleringar och centralstyre (t ex hur kommunernas kvalitetsarbete ska gå till, hur kommunerna ska fördela pengar till skolorna och hur de skriftliga omdömena ska se ut). De vill också göra ingrepp i valfriheten genom att reglera att skolorna ska ha en blandad elevsammansättning. Det skulle vara ett grundskott mot valfriheten.

Vad skulle komma från en rödgrön regering, där Lars Ohly kanske är utbildningsminister? Både S och V vill att kommunerna ska få veto mot nya friskolor och sänka skolpengen. Klart att miljöpartiet kommer att ge sig för en kronas bensinskattehöjning. Eller en stoppad väg.

Den senaste veckan har vi sett de första bevisen för att skolan alltid kommer att dra det kortaste strået när miljöpartiet gör upp med socialdemokraterna och vänstern.

DN, DN igen, DN, DN, SvD, Expressen, Aftonbladet,
Kent, Edvin, Paul, Ankersjö, Fia, Tokmoderaten, Ruwaida, Malm,

Inga kommentarer: