21 april, 2010

Sossefritt i riksdagen

Nu har vi debatterat studieavgifter för utländska studenter i riksdagen, beslut senare idag. Jag tycker att det är ett bra och rimligt förslag. Studenter som kommer från länder utanför EU/EES-området ska framöver få betala studieavgifter om de läser på svenska högskolor.

Det mest uppseendeväckande var att det var kliniskt rent från socialdemokrater i Kammaren. Inte en enda en av de 130 socialdemokraterna orkade/vågade tas sig dit och argumentera. Eller snarare försvara den rödgröna splittringen, som är total. Inte en enda vågade sig ens in i lokalen. Tomt. Walk over.

Vänsterpartiet vill inte införa några avgifter alls. Miljöpartiet vill införa ansökningsavgifter. Och socialdemokraterna stödjer Alliansens linje fullt ut. Det är klart att det hade blivit kämpigt för dem att klara ut det och svara på sådana impertinenta frågor som om detta ska rivas upp vid en eventuell rödgrön valseger. Säkert vill både väljarna och högskolorna ha besked före valet och då ett gemensamt besked från vänstern.

Jag har faktiskt aldrig varit med om det förut, att de inte vågar ta debatten. Men efter gårdagens splittring om Förbifart Stockholm så blev det kanske för mycket med en ny splittringsdiskussion. Men det var en ganska angenäm situation. Tänk en riksdag utan socialdemokrater...:-)

I sak, då? För det första handlar det om rättvisa, svenska studenter får betala om de studerar i andra länder (t ex USA, Kanada eller för den skull Kina). Då är det rimligt att de får betala i Sverige. Förra året var det över 120 000 studenter från tredje land som sökte till svenska högskolor. Sverige kan tyvärr inte stå för hela världens utbildningskostnad. Det är inte rimligt att de slår ut svenska ungdomar. Vi måste först fokusera på våra egna ungdomar.

För det andra bidrar det till att höja kvaliteten. Nu måste universiteten vässa sig ytterligare för att få utländska studenter. Det är inte "gratis" som ska locka, utan yppersta kvalitet. Nu kan man locka de främsta hjärnorna i världen på ett annat sätt. Dessutom frigörs pengar som kan investeras i att höja kvaliteten i våra högskolor ytterligare. Det är alla studenter betjänta av.

För det tredje så inrättar vi ett stipendiesystem för invånare i våra biståndsländer. Därmed är det perspektivet också tillgodosett.

1 kommentar:

Helena von Schantz sa...

Skönt är det kanske, men inte så demokratiskt. Som skattebetalare och väljare blir jag dessutom sur när de folkvalda inte "går till jobbet".

Med eller utan debatt är det dock bra att avgifterna införs.