21 april, 2010

Mervärde med non-profit?

Har just varit på ett möte med non-profitskolor, dvs friskolor som inte delar ut vinst. Några skolor hade tagit initiativ till detta möte för de uppfattar att de kommit bort i debatten, att det bara finns kommunala skolor och stora vinstgivande skolkoncerner i debatten.

Det är bra att de organiserar sig och visar bredden i friskolerörelsen. För mig går dock inte skiljelinjen mellan kommunala skolor, vinstgivande skolor och non-profitskolor, utan mellan bra och dåliga skolor. Jag uppfattar att de flesta föräldrar också resonerar så. Man vill ha en bra skola som har en undervisning som passar de egna barnen.

Ibland finns en föreställning att om vi bara blir av med vinsten från vissa friskolor så kan alla bli överens. Jag säger bara: glöm det! Vänstern och de flesta socialdemokrater ogillar friskolor och vill helst bli av med dem helt och hållet. Det är bara argumenten som varierar, motståndet är detsamma. Nu handlar det om vinst, men det kunde lika gärna vara religiösa skolor. Eller att skolan är för stor. Eller för liten. Eller för annorlunda. Eller för lika de kommunala skolorna och tillför inget nytt. Eller har för många invandrare. Eller för få invandrare. Eller...

För den som ideologiskt ogillar friskolor så hittar man alltid argument för att bekräfta motståndet.

Den viktiga frågan man borde ställa sig är väl hur vi säkrar att alla skolor är bra och håller hög kvalitet och hur vi snabbare kan bli av med de dåliga, oavsett vem som driver dem och oavsett om de går med vinst eller inte.

Non-profitskolor skulle kunna bidra med att bli föregångare i att mäta god kvalitet på ett bredare sätt. Säkert skulle en non-profitstämpel uppfattas som attraktivt av många, på samma sätt som Rättvisemärkt eller Svanen-märkning på varor. Låt det blir en marknadsföringsfördel i stället för att reglera.

1 kommentar:

Rantanplan sa...

Gärna bra skolor, men utan vinstintresse. Att konkurensutsätta skolor tvingar alla skolor att anamma denna logik att lägga ner en massa energi och kapital på att marknadsföra sig - som sedan saknas för eleverna. Alla underkastas marknadslogiken och på så sätt blir alla skolor också stöpta i en form. Alla kommer att försöka göra som ett fåtal framgångsrika skolor och utbudet kommer att bli lika snävt som det tidigare var när kommunala svenska kommunala skolor fortfarande världens bästa. Så överge profitfokuseringen och arbeta istället för en mångfaldig bra skola i kommunal regi. I synnerhet ge lärarna förtroendet att de faktiskt vill lära sina elever på bästa sätt, ge de resurser och tid att utveckla pedagogiken istället för att ständigt kontrollera att de har kontrollerat sina elever.