16 april, 2010

Modernare skola

Fantastiskt inspirerande att vara i Göteborg med 2 500 andra moderater. Partisekreterarens liknelse av de rödgröna med "Fuskbyggarna" i TV är väldigt träffande. Firma Ohly, Sahlin&Eriksson känns inte som ett trovärdigt alternativ. Vare sig när det gäller ledarskap, ekonomi eller jobb. Eller skolan för den delen heller. Igår levererade de varsin alternativmotion om ny skollag. De kan inte ens enas i opposition, hur skulle det då gå i majoritet?

Jag har just haft ett seminarium om en modernare skola tillsammans med kollegan Maria Stockhaus. Skolentreprenörerna Mikael Andersson och Hans Renman inspirerade verkligen till att skolan måste moderniseras. Frågan "varför" borde egentligen inte behöva ställas.

Hans pratade bl a om att lärarna och rektorerna tog Sverige ur bondesamhället och in i industrisamhället på 1800-talet. Det är grunden för dagens välfärd. Samtidigt frågade han om inte skolan fortfarande håller på med det, trots att vi nu är på väg in i informations- och kommunikationssamhället. Det ställer andra krav. Skolan måste förändras.

Som gammal rektor visade han också på vad man kan göra. Han liknade det lite med en krögare. Krögaren bygger inte restaurangen genom att bara läsa livsmedelsstadgan och receptboken. Det handlar om musik, bemötande, meny, komposition, inredning. Om entreprenöriell förmåga och påhittighet. Slående.

Mikael pratade om bl a om Pippi Långstrump. Dagens ungdomar är hennes barnbarn. När boken skrevs var den säkert provocerande. En orädd flicka, helt utan auktoritetstro, ekonomiskt oberoende, ifrågasättande, driver med poliser och socialtanterna. Vi läste böckerna när jag var liten, såg filmerna med Inger Nilsson. Nu uppfostrar vi våra barn till Pippi. Kreativ, självständig, otålig. Hur tar skolan emot Pippi? Genom att slita mobiltelefonen från henne?

Mycket av diskussionen handlade om IT i skolan, såklart. Det är på nåt sätt sinnebilden av den moderna skolan. Här kan var och en gå hem och se till att något händer på hemmaplan, i det egna klassrummet, i den egna skolan och i den egna kommunen. Om vi inte satsar på IT idag blir framtidens dom hård.

Vi moderater har en mission att fylla. Om centern säger sig vara Alliansens gröna röst, kanske vi ska säga att vi är Alliansens framtidsröst i skolpolitiken?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vad säger moderaterna om ordning och reda i skolan ? Om vart problemen i skolan är ? Börjar de hemma, är det ett samhällsproblem ? Ett normproblem eller är det enbart inom skolans 4 väggar det ska lösas ?

Jag är själv lärare och har jobbat på många olika skolor. För tillfället har jag fått vik terminen ut på Stockholms bästa gymnasieskola och möts av elever där det inte finns några problem om diciplin eller "pippi"-komplex. Problemen här är snarare pressen att få MVG. Så jag har sett flera verkligheter av skolans värld. Och måste faktiskt säga att jag är inte helt övertygad om att problemen med skolan står att finna inom skolans 4 väggar, mycket ansvar ligger på samhällets normer, uppfostran och värderingar.

Men som sagt, det är min syn och åsikt och jag har ju min ideologiska profil:) Så hade varit intressant att se hur en Moderat lösning på skolans problem ser ut. Alla vet hur Folkpartiets ser ut, men hur ser en moderat lösning ut ?

Mats Gerdau sa...

Det är en svår och stor fråga. Jag tror inte att det finns en enda orsak och därmed inte heller en enda lösning på problemen med ordning i skolan.

Självklart spelar uppväxtvillkor, föräldraras inställning och den allmänna attityden i samhället roll. Liksom skolans egna förhållningssätt och värderingar.

Oavsett orsak till problemen, så måste skolan se till att skolan är en trygg och stimulerande plats för alla. Min personliga upplevelse är att man ibland har lägre förväntningar på vissa elever, tror att deras bakgrund eller svåra uppväxtvillkor sänker deras akademiska förmåga och förutsätter att de ska vara stökiga. Det är den största otjänst man kan göra.

En utgångspunkt för om det ska vara tryggt och stimulerande är att skolan upplevs som relevant för eleverna. De måste känna att den är viktig för deras framtid, att det spelar roll om de är där. Bemötande och tilltal i skolan är därför rätt viktigt.

Jag tror inte på kadaverdisciplin, men väl på gemensamma regler om hur man ska bete sig. Skolan är väl inte annorlunda än andra arbetsplatser i det avseendet.

Anonym sa...

Jag håller med dig där och vill bara lägga till att jag är rätt oroad av lärares stora vilja att leka doktor. Det är väldigt ofta, på väldigt många arbetsplatser, där jag hör "han är bokstavsbarn, finns ingen diagnos, men så är det bara" och på så sätt frånsäger sig läraren ansvar.

Det gäller att se varje individs situation, och grunda det på fakta, inte på förutfattade meningar. Men det genomsyrar hela skolväsendet. Fick höra från flera personer då jag t.ex började plugga på universitet "Du kommer få det svårt, du vet väll att barn till icke-akademiska föräldrar klarar inte av högskolestudier". Skitsnack.

Däremot tror jag på privata alternativ, att man anpassar sig efter eleven. Skolor där man specifikt riktar in sig på specifika elevgrupper är bra. De elever som behöver extra stöd får en skolverksamhet speciellt ordnad för dem, speciell pedagogik för dem och bäst lämpad att ge dem en bra skolgång. Hellre det än kommunal skola där de får en specialpedagog jämna veckor på onsdagseftermiddagar som extra stöd.