14 april, 2010

Polis eller lärare i skolan?

Thomas Bodström föreslår nu att varje elev ska få en egen polis. Hm. Är det så genomtänkt? Populistiskt kanske, men rätt? Det viktigaste måste väl vara att de har en lärare?

En välutbildad, engagerad och superduktig lärare. En lärare som verkligen kan lära ut och få eleverna att lära in. En lärare som inte bara kan sitt ämne, utan också får eleverna att brinna för det. En lärare som inte bara ser tiden vid katedern, utan ser hela läraruppdraget och skapar trygghet och arbetsro och reagerar snabbt när elever är borta eller bråkar. Då behövs inga poliser i skolan. Då kan poliserna ägna sig åt sin uppgift i stället, att lösa brott och jaga bovar.

Alla elever har inte sådana lärare idag. Många har inte ens utbildade lärare. 25% av lärarna som undervisar i matematik på låg- och mellanstadiet har ingen utbildning i matematik. Det finns tusentals människor som jobbar som lärare utan att ha lärarexamen. De kan förvisso vara duktiga och kompetenta ändå, jag har själv haft sådana, men utan den pedagogiska biten är det svårt.

Sanningen är att socialdemokraterna lämnade efter sig en skola där allt fler lärare var outbildade. Nu ska socialdemokrateran lösa det mer fler poliser i skolan. Den som måhända tycker att det är för mycket "Batong-Janne" över vår utbildningsminister måste väl svimma över Bodströms utspel.

Jag tror på en bättre lärarutbildning, lärarlegitimation, mer fortbildning för lärarna och starkare rektorer. Och stärka tillgången till kuratorer och psykologer i skolan och stärka elevernas rätt till stöd och hjälp. Det är väl bättre än poliser i skolan?

Aftonbladet, Minamoderatakarameller, Wendt,

6 kommentarer:

Mary X Jensen sa...

Precis som jag skrev. Det måste väl vara viktigare att ha andra vuxna omkring sig innan man hamnar i lagens långa arm. En lärare exempelvis.

Gertie Hammarberg Tersmeden sa...

Bra!

Superlärare ska vara superLÄRARE och ta läraruppdraget utifrån den komplexitet som det rymmer. Det inbegriper absolut flexibilitet och en helhetssyn, men det finns också en gräns. Jag tycker till exempel inte att det är rimligt att som lärarna i "klass 9A" fixa guitarrer och åka hem och hämta elever. SuperELEVVÅRD ska vara superduperduktiga på det som deras yrke inbegriper.

Förutom att vara en ämnesskicklig lärare och engagerad pedagog är det viktigt menar jag att faktisk vara VUXEN.

Jag tror många gånger att lösningen finns närmre än man tror. Min egen erfarenhet är att det ibland räcker med att uppmärksamma eleven på att man SER honom eller henne. Det kan göra underverk att säga att man faktiskt har saknat eleven när han eller hon har varit frånvarande och att det faktiskt påverkade lektionen negativt, att han eller hon behövdes där. Det kan också hanla om att snabbt reagera när man ser att en elev trakasserar någon. Självklart kanske många säger, men är det verkligen så självklart? Är det inte lättare att slå ifrån sig? "De skämtade nog bara" eller "det var nog inte så illa ment" och så vidare. Jag tror det behövs mer civilkurage i skolan.

Mats Gerdau sa...

Klokt Mary och Gertie. Jag har länge tyckt att skolan måste få vara skola och lärare lärare. Skolan får inte bli en "mädschen für alles" som ska lösa alla världens problem. Det behövs annan personal i skolan också. Och utanför skolan också, förstås. Skolan kan inte lösa alla samhällsproblem.

Gillar det här om civilkurage och vuxenskap också. Och det gäller inte bara i skolan utan oss alla.

bloggare på icedaniel.se sa...

Du har nog förmodligen aldrig jobbat som lärare själv.

Lasse Hellström sa...

Du säger så mycket kloka saker Mats stt Du kanske skulle byta parti? Nej förresten, starta ett nytt parti som inte bara kräver en ny skola i Sverige utan fixar det också! Glöm inte läsa Jonas Olofsson nya bok: Krisen i Skolan!

Hälsningar från Lasse Hellström i Göteborg
(på en bra skola som just läggs ned av samtliga partier i kommunen)

Lars Björndahl sa...

Men Lasse!
Mats är redan ledande i ett parti som arbetar hårt för positiv utveckling av skolan! Som ser till att politiken anger riktning, avsätter medel och följer upp verksamheten! Det mesta av det som alliansregeringen genomför är rent moderat skolpolitik. Inom alliansen är det tydligt att Mats genom kunnighet och pedagogisk förmåga(!) visar hur moderat skolpolitik fokuserar på kunskap, frihet och trygghet - och har mindre tro på centraliserad makt (läs förstatligande). Lärarutbildningen måste ge lärarna en kunskapsbas och eleverna och deras föräldrar ska kunna välja utbildning efter intresse och behov! Uppföljning behövs både av elevernas utveckling, av lärarnas förmåga och engagemang (som ska ge utslag i lönekuvert) - och politiken ska se till att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt...