16 mars, 2009

Borås, Borås

Gick upp före fem och sitter nu på tåget till Borås. Gäsp. Tre skolbesök och partimöte i kväll. Hoppas på en intressant och lärorik dag.

Idag är det premiär för de nya nationella proven i klass 3. För första gången ska vi få en nationell överblick av hur kunskapsläget ser ut i den åldern. På skolnivå får man tydligare kunskap om var eleverna ligger så att man kan sätta in insatser tidigt där det behövs.

Hoppas bara att återkopplingen av resultaten går snabbt nu. Här är verkligen ett förbättringsområde för staten. Varför ska det ta mer än ett halvår att få fram resultaten? Så illa ser det faktiskt ut idag, i IT-åldern... Hellre snabba resultat och okommenterat och oanalyserat än allt färdigt långt mycket senare. Analyser kan man komma med tids nog i alla fall. Eftersom ett av syftena är att få fram bättre underlag lokalt så måste ju en hel del av analysen göra lokalt. Så - snabba på med detta!

4 kommentarer:

The Bookworm sa...

Jag läste om dessa prov i skolverkets nyhetsbrev och reagerade lite på hur barnen skulle "skyddas" från att se detta som ett prov - så tolkade jag det i alla fall. Jag vet inte om du har läst detta, men varför är vi så rädda för att bedöma barnen - om det görs med bra underlag och i en bra situation? Har gjort proven för både år 5 & 9 och proven är bra och till en stor hjälp för oss lärare. Har precis gjort årets omgång i år 9, vilket jag inte jämför med år 3, men i alla fall... lite tankar bara. Tror det är viktigt att barnen lär av olika situationer, även provsituationer.

Linda

Johan Dahlberg sa...

Det är ju knappast så att lärarna inte känner till hur eleverna ligger till. Du behöver inte ha prov för att se hur eleverna ligger till. Jag har haft många bra lärare genom åren som haft bättre koll på eleverna än ett prov någonsin kan ge. Sen får man inte glömma bort att proven bara visar ifall eleven kan det som finns i provet. Vilket är en minimal del av allt en elev lär sig. Proven visar alltså inte hur duktig eleven är, utan hur duktig eleven är på de frågor som finns på provet.

Mats Gerdau sa...

Hej, jag tror att en del lärare är rädda för att bedöma elevernas kunskasutveckling därför att de aldrig lärt sig hur de ska göra. Och så är det lite tabubelagt och farligt i den vänsterns Sverige som vi levt i länge. Jag besökte själv två skolor i Borås igår och de lärare vi träffade där (som bl a gjort provet under dagen) tyckte mangrant att det var positivt och såg fördelar med det hela.
Håller med om att barnen lär av olika situationer, även prov. Det är vuxna som stressar upp dem ibland. Eleverna själva tycker att det är rätt kul.
Och visst finns det lärare som verkligen vet hur eleverna ligger till. Men uppenbarligen gör inte alla det. Eller så vet dom men gör inget åt bristande kunskaper. Nu för de redskap att med större kraft kunna argumentera för hjälp av speciallärare etc och det tror jag är en bra effekt av proven.

Johan Dahlberg sa...

Hej, jag tror också att det finns många lärare som är rädda för att bedöma elevernas kunskapsutveckling då de aldrig lärt sig hur de ska göra. Det är så klart ett problem som är viktigt att åtgärda. Självklart ska lärarna få lära sig hur man bedömer elevernas kunskapsutveckling, gärna ska de hjälpas åt tillsammans med sina kollegor, på så sätt får man även se elevens prestationer ur ett annat perspektiv.

Jag är inte heller helt emot prov, det jag vänder mig emot är just nationella prov som tenderar att bli ett prov som direkt styr elevens betyg. Det är inte rättvist att få sitt betyg utefter ett prov. Provet är ett verktyg för att se vad eleven kan och inte vad de ska ha i betyg. Ett nationellt prov kan med fördel användas i början av läsåret för att läraren ska se vad eleverna behöver läsa extra mycket och vilka som kan behöva lite extra hjälp. Den kan även användas i ett statistiskt syfte i slutet på läsåret för att skolverket ska kunna identifiera skolor som har många elever som inte klarar sig. Ett nationellt prov i slutet av läsåret ska inte ha någon inverkan på betyget utan ska vara till för att fördela stöd till specialundervisning till de skolor som behöver den mest.

Ett betyg ska aldrig baseras på ett prov utan på vad en elev presterar under en längre tid. När man har stora prov så ser ofta läraren endast till elevens prestation på dessa när det egentligen är allt annat som eleven gör som är det viktiga. För att ta ett exempel ska inte en elevs betyg i historia bli lidande för att eleven kan för lite om 1700-talet, för eleven kanske kan mycket om 1200-talet som inte ingår i slutprovet. Vi måste belöna alla kunskaper och inte bara de kunskaper som skolverket anser vara viktigast.

Däremot behöver vi ge lärarna många olika verktyg för att hjälpa eleven i dennes utbildning. Det bästa och enklaste vi kan göra är att ge lärarna möjlighet att ta del av varandras idéer. Ifall en lärare i Umeå kommer på en jätte bra idé så ska även en lärare i Borås få ta del av den idén.

Fokuset läggs alldeles för mycket på prov istället för att skapa ytterligare metoder för att hålla koll på elevens kunskaper. Prov kan vara bra för vissa elever, medan en del elever behöver andra verktyg för att visa sina kunskaper.


Med vänliga hälsningar
Johan Dahlberg