22 mars, 2009

Tre terminer i skolan?

Centerpartiet föreslår idag i SvD att man ska gå över till tre terminer i skolan.

Grundidén att vi behöver mer undervisning i Sverige föreslog vi moderater i höstas, så här har vi en stor samsyn inom borgerligheten. Med mer lärartid får eleverna förutsättningar att lära sig mer. Både Sverige och ungdomarna behöver det.

Och tre terminer? Ja, kanske. Hur man löser uppgiften med mer undervisinngstid borde vara en sekundär fråga och kanske något som skolorna själva får avgöra. Någon veckas längre skoltid kan vara en lösning, passar säkert många arbetande föräldrar som tycker att det är svårt att barnens sommarlov att gå ihop med den egna semestern. På högstadiet och gymnasiet tror jag att det vore bättre att fylla ut håltimmarna med undervisning än att ta ytterligare veckor i anspråk.

Centern brukar ju slåss för den lokala friheten, så här borde vi komma överens om att lokala lösningar måste till. Att på politisk väg ta bort sommarlovet är nog ingen höjdare. Vi borde i stället hoppas att den nya skollagen öppnar för möjligheter att förlägga tiden på ett friare sätt där tre terminer och kortare sommarlov kan vara ett.

Inga kommentarer: