03 mars, 2009

Diskussion om IV

En intensiv dag i Göteborg, först i Kortedala och sen i Frölunda. Vi har träffat massor av elever och lärare och annan skolpersonal. På eftermiddagen (här) diskuterade vi IV-programmets framtid med rektorer och lärare från Luleå, Kiruna, Sundsvall och Järfälla också.
Många intryck, men det var slående många elever som uttryckte att de inte blev sedda på grundskolan, inte fick den hjälp de behövde. Man kan verkligen fundera över det förhållningssätt och den attityd som verkar finnas på en del skolor. Det verkade vara god stämning och trevliga elever och väldigt engagerade lärare. Lärarna kände sig nog också lite osedda i Göteborg. Många diskussioner hamnade i att staten borde styra mer. Rätt svidande kritik mot Göteborgs ledning. Min reflektion var att detta är sossarnas skyltfönster...
Diskussionen på eftermiddagen var också intressant. De flesta representanter från röda kommuner, men som jag uppfattade det rätt kritiska till den attityd som lett fram till dagens situation. Jag tror inte att någon av rektorerna eller lärarna vi samtalade med tyckte att det är bra att IV så ensidigt ska fokusera på att förbereda för studier. Det blir för teoretiskt. Förbereda för yrkesliv eller vuxenliv, då? De gillade inte treämnesskolan och att IV i huvudsak ska fokusera på svenska, matte och engelska och det gör inte jag heller. De efterlyste mer valmöjligheter, fler alternativ och större flexibilitet och som moderat så känns det klockrent. Samtidigt tror jag inte att de var moderater, snarare åt andra hållet.
Besöket blev på något sätt en bekräftelse på att vi ligger ganska rätt i tänket om en ny gymnasieskola. Alla är inte motiverade för studier vid 16-års åldern. De behöver komma ut i jobb och eventuellt rustas för att detta ska vara möjligt för att kanske senare i livet läsa in gymnasiet. Frågan är hur man organiserar det som kommer efter dagens IV, för det kommer trots allt att behövas något för de ungdomar som inte är behöriga. De ville ha tydligare uppdrag från staten om vad som ska ingå, så att snåla kommuner (läs: Göteborg exempelvis, bland de lägsta skolpengarna i landet) inte sparar bort detta. Det tror jag också på. I samband med gymnasiepropositionen kommer en departementspromemoria om just detta och den hoppas jag mycket på.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vi kan väl säga att vi i Göteborg är moderat kommunistiska humanister eller någonting ditåt!
Tack för Ditt besök Mats. Trevlig ton i Din blogg, Du verkar faktiskt bry Dig hälsar Lasse H i Göteborg