02 mars, 2009

Kränkningar i skolan måste stoppas

Idag släpper Skolverket två rapporter om kränkningar, trakasserier och mobbning i skolan och förskolan. Det är fortfarande ett stort problem, visar verkets kartläggning.

Det är lätt att bli illa berörd av detta. Tusentals unga som tycker att skolan är en pina och vuxna som inte gör tillräckligt för att de ska få en trygg och lärorik vistelse. Och vi tvingar dem till skolan med plikt och hot om böter. Det minsta man kan begära är att den är trygg.

Samtidigt är det ett starkt fokus på likabehandlingsplanerna i rapporten. Det säger inte allt om det arbete som faktiskt bedrivs, bara hur planerna ser ut och hur de tagits fram och implementerats. Planer i all ära, men det är verkligheten som är det viktiga och där finns många ungdomar som mår illa.

Det här är en hjärtefråga för oss moderater. Hoppas att man kan skärpa lagstiftningen nu och se till att bara forskningsbaserade metoder mot mobbning används och att inspektionen av skolornas kvalitet kan åtföljas av böter eller andra sanktioner vid allvarliga brister. Det skulle få effekt. Samtidigt behöver skolorna bättre verktyg för att skapa trygghet och lugn. Rapporterna visar att det är i trapphallar, skolgårdar och matsalar som mobbningen äger rum. Här kanske kameror kan hjälpa till? Schemaläggningen måste utgå från elevernas vardag, inte lärarnas, och håltimmar rensas bort. Drogtester måste vara tillåtna vid skälig misstanke. Staten får inte å ena sidan larma om problem och å andra sidan vrida verktygen att åtgärda dem ur skolornas händer, men tyvärr är det ofta så. Då blir uppdraget till skolan omöjligt.

Inga kommentarer: