30 mars, 2009

Vad väntar skolan efter 2010?

LR:s Metta Fjelkner ställer idag i SvD den intressanta frågan vad som väntar skolan efter valet 2010. Vad vill Alliansen och vad vill de rödgröna? Vill de ens något tillsammans?

Mitt svar till LR är att en regering efter valet 2010 måste sjösätta alla de reformer som nu är på gång. Gymnasiepropositionen kommer om några veckor och den nya strukturen införs med eleverna som börjar 2011. Då införs också det nya betygssystemet. I höst kommer en lärarproposition med ny lärarutbildning och åtgärder för att stärka lärarnas status och kompetens. Det är enorma reformer som måste genomföras seriöst och inte så hafsigt som skolreformerna i mitten på 90-talet. Hela skolan berörs av detta och då måste skolan också få tid och resurser att genomföra dem.

Men vi måste också tänka lite längre - vad vill vi med skolan på längre sikt? Den mest centrala frågan är vad vi vill att eleverna ska lära sig tycker jag. Hur skapar vi en skola som verkligen ger våra ungdomar bästa möjliga livschanser i en globaliserad värld? Innehåll och tid måste diskuteras och jag tycker att vi måste våga ifrågasätta dagens ämnen. Vi skulle nog behöva en ny läroplan. Och vi måste skaffa resurser till skolan för att ge eleverna mer undervisningstid.

Den röda oppositionen måste deklarera vad man vill. Ska det bli massor av återställare på skolområdet vid ett eventuellt maktskifte? Gymnasiereformen rivs upp? Betygssystemet ändras? Nationella prov tas bort?

Om man tycker att det finns spänningar inom Alliansen i synen på skolornas frihet och statens styrning så är det intet mot vad som finns på vänsterkanten. Vänstern och miljöpartiet står hur långt från varandra som helst i den frågan, som är rätt central och påverkar de förslag man senare kommer med.

Inga kommentarer: