31 mars, 2009

Skam över 42 kommuner

Skolverket presenterar idag hur platstillgången i förskolan ser ut i alla kommuner. 42 kommuner klarar inte platsgarantin. 13 av kommunerna uppger att de endast kan erbjuda plats till ungefär hälften eller färre än hälften av de barn som stått i kö sedan november 2008.

I höstas var det 14 kommuner som inte klarade platsgarantin. Nu är det 42, trots att barnantalet sägs minska. Det är faktiskt helt jäkla obegripligt. Och riktigt skämmigt.

Göteborg har ALDRIG klarat platsgarantin sedan 1995, då lagen trädde i kraft. Och sossarna har styrt under hela denna tid. Ett enstaka år kan jag möjligen förstå, men ALDRIG på 14 år... Hur lyckas dom???

Och det är helt uppenbart att dagens regelverk inte är tillräckligt. Det räcker inte med en skyldighet för kommunen att ordna förskola, föräldrar måste kunna utkräva sin rätt också. Jag vill ha hårda sanktioner mot kommuner som upprepat bryter mot lagen. Varför inte ge föräldrarna pengar om kommunen inte sköter sig? I alla andra sammanhang innebär en garanti att man kan utkräva någon form av kompensation, att varan eller tjänsten reklameras och åtgärdas och skadestånd kan utdömas. Barnomsorgslagen är i det avseendet helt tandlös.

Göteborg m fl kan inte skylla ifrån sig. Visst är det svårt att planera, men så mycket har inte barnantalet ökat att det är helt oöverstigligt. Och varför säger kommunen nej när privata aktörer vill etablera sig?

Jag vill se en lag som gör det möjligt med saftiga böter mot sossarnas skyltfönster nu. Jag hoppas att utbildningsdepartementet lägger in detta i nya skollagen.

Inga kommentarer: