12 mars, 2009

Höj lärarnas löner i stället

I diskussionen efter Metalls uppgörelse om minskad arbetstid och därmed lön så förs samma tankegångar över till andra sektorer, med andra förutsättningar.

Några vill att lönerna i kommunerna ska frysas eller sänkas också. Jag tror att det vore ödesdigert för lärarna. De ligger redan idag fel utifrån sin utbildning och sitt ansvar, så frysta löner vore fel väg att gå. Duktiga lärare måste få dra ifrån, lönespannet måste öka. Det är märkligt att så inte skett, trots att både fack och arbetsgivare säger sig vilja just det. Är det fega rektorer som ger alla lika mycket? Personalchefer som styr åt ett annat håll? De lokala facken som slåss för de som fått minst och hela tiden vill höja golvet?

Oavsett vad, så måste det bli ändring. Därför är det skönt att höra SKL och Almega säga att man inte är intresserad av frysta/sänkta lärarlöner.

Inga kommentarer: