02 mars, 2009

Stopp för nya skolidéer

SvD skriver idag att Skolinspektionen nu gör totalstopp för avknoppning av skolor och Aftonbladet följer upp det. På frågan om varför 17 skolor fick ja förra året men alla nej nu, trots att lagstiftningen är densamma, svarar Skolinspektionens jurist:

"Det är en bra fråga". Tänkte inte på det, eller?

Nu säger verket sig ha fått hela rättsläget klart för sig och avslår alla avknoppningar. Samtidigt har den avknoppning som utlöst all diskussion, den om Tibble gymnasium i Täby 2007, godkänts i länsrätten. Den enda (i alla fall enligt den information jag har) domstolsprövning av en avknoppning har fallit ut till kommunens fördel. Hur tolkar Skolinspektionen det rättsläget? Domstolsbeslut borde väga lite tyngre än en rapport från Statskontoret, men uppenbarligen inte för Skolinspektionen.

Jag förstår fortfarande inte hur Skolinspektionen kan väga in detta i sin tillståndsgivning. HUR skolan kommit över lokaler, elevstock, bänkar, böcker, goodwill och PRISET för detta kan väl aldrig vara en fråga för hur väl den sökande förmår driva en skola?

Skolinspektionen blandar ihop två frågor. Vid tillståndsgivningen ska den sökandes förutsättningar att driva en skola prövas. Nu väger Skolinspektionen in hur kommunen agerat vid avveckling av en kommunal skola och det är ju något helt annat. Varför ska kommunens agerande påverka friskolans möjlighet att få tillstånd? Det blir ju rättsosäkert.

Skolinspektionen säger att "lagstiftningen är ganska mager". Fast det stämmer ju inte. Den är väldigt tydlig. Skolan SKA få tillstånd om ett antal villkor uppfylls. Priset för lokaler finns inte med där. Inte hur man fått elever heller. Varför granskar man i så fall inte hur andra som vill starta friskolor kommit över sina lokaler eller läromedel och till vilket pris?

Skolavknoppningar är ingen ny företeelse, det har förekommit åtminstone sedan mitten av 90-talet. Varför en total omsvängning just nu trots att vi har samma lagstiftning? Vad är det som gör att Skolinspektionen helt plötsligt fått för sig att döda 15 skolidéer nu? Vad är det för stora problem som föranlett verket att ändra ståndpunkt och praxis i år? Jag kan faktiskt inte hitta ett enda sådant. De avknoppningar som tidigare skett i Täby, Helsingborg, Torsby, Järfälla eller Upplands Väsby har inte vållat några problem alls. Verket har en del att förklara. Man kan tycka att kommunens beslut ska gå till på ett eller annat sätt. Men en myndighet får inte tycka. Det handlar om rättsäkerhet.

Skolinspektionen gör helt klart fel. Dessutom har de trots vad de säger godkänt en avknoppning i år. Jag skrev om Edsleskogs friskola igår. Det är en skola i Åmål som kommunen ska lägga ned och en föräldraförening vill ta över. Det har inte handlat om någon försäljning eller utbjudande till högsta pris, som Skolinspektionen kräver av alla andra. Varför gäller andra regler i Åmål än i övriga Sverige?

Bakläxa, Skolinspektionen!

2 kommentarer:

Anna Rosmark sa...

Varför kan dessa "idéer" inte utvecklas i den offentliga miljö som faktiskt stimulerat fram dess idéer från början? Det är ju ungefär att jämföra med idrottsföreningar som tar fram bra och duktiga idrottare och sedan köps de upp av andra föreningar istället för att stanna och ge näring till sin moderförening?
Om man har svårt att få igenom och utveckla sina idéer så måste väl vi politiker kunna hjälpa till att ge förutsättningar, inte bara godkänna misslyckandet och tillåta avknoppning?

Mats Gerdau sa...

Jo, visst kan idéer utvecklas också i den kommunala skolan. Även om de ofta är alldeles för kringskurna i vad de får göra av klåfingriga politiker. Men om människor nu vill göra det i egen regi så tycker inte jag att det ska förbjudas. Kommunerna får avgöra om de vill eller inte.

Nu är min poäng att Skolinspektionen inte ska lägga sig i hur avknoppningen går till.