26 mars, 2009

Sponsrade läromedel

Läromedlen ägnas för lite uppmärksamhet tycker jag. Därför är det bra att Lärarförbundet gjort en underökning om det nu. Sponsrade böcker ökar tydligen och en del ifrågasätter det.

Själv har jag inget problem med det, så länge det är en tydlig avsändare, lärarna gör en professionell bedömning av innehållet och avväggning mot andra läromedel och ser till att man får en saklig och allsidig balans.

Nätet utnyttjas dessutom så väldigt mycket mer idag än för 10 år sedan som källa för eleverna. Läroböckerna har inte längre ensamrätt på kunskapsförmedling eller urval av stoff.

Det finns tyvärr exempel på dåliga och indoktrinerande läromedel (bl a SFI-böcker). Det finns exempel där man inte har läromedel alls, "teoretisk matlagning" i Svenstaviks skola i Bergs kommun. Och lärarförbundets undersökning visar att läromedelsanslagen minskar. Det är värre än att någon bok kommer från Scan, SAS eller något organisation.

Jag tycker att Skolinspektionen ska granska detta lite hårdare än vad man gjort hittills. Läromedlen är en väsentlig del av undervisningen och den måste hålla hög kvalitet.

Inga kommentarer: