24 mars, 2009

Skolstrejk mm

I det socialdemokratiska skyltfönstret strejkar eleverna i Sjumilaskolan i protest mot stora besparingar. Lärarförbundet centralt varnar för att skolbesparingarna i landet i år blir 1 miljard kronor och att det leder till större klasser och bristande stöd.

Samtidigt är det färre elever, så att man anpassar kostymen lite till detta är nog oundgänligt. Men vissa kommuner tar i mycket mer än så och prioriterar inte sin skola. Jag läste idag att Hagfors köper en pulkabacke för 2 miljoner kronor. Det är också en prioritering... Luleå ska bygga en dyr spa-anläggning... Det är en anna prioritering.

Jag tycker att moderater i kommunerna nu ska prioritera sina kärnuppgifter, bl a skolan. Och våga låta annat stå tillbaka, för det behövs.

Inga kommentarer: