07 september, 2009

"Alla ska med" - i verklighetens Ronneby

I Ronneby får elever på friskolor inte åka med skolskjutsen, trots att det finns lediga platser, skriver BLT.

Det är helt jäkla knäppt tycker jag. Skolchefen säger att det är mer komplext än att det finns lediga platser. Nähä, det är det väl inte alls! Friskolan får inte ens köpa lediga platser. Snacka om njugg inställning från kommunens sida. Sossarnas valslogan var ju att "alla ska med". Varför ska vissa då lämnas kvar?

Det är fullkomligt idiotiskt att två bussar ska åka halvtomma efter varandra i stället för att fylla en buss, det måste väl alla inse?! Småaktigt, resursslöseri, miljöstörande, hinder för valfrihet... Jag ser faktiskt inget försvar eller objektiv förklaring mer än att friskolan ska klämmas åt och att kommunen vill försvåra för elever som väljer en annan skola än kommunens egna.

Kan inte utbildningsministern ta sin partikollega och lokala nämndordförande i hampan och tala om vad som ska gälla? Lagen är nämligen rätt tydlig. I regeringens proposition från i våras om Lika villkor för kommunala och fristående skolor står bl a:

"Likvärdiga ekonomiska villkor för verksamhet i offentlig och enskild regi är också en förutsättning för en verklig valfrihet som ger alla barn och föräldrar möjlighet att välja förskola, fritidshem och skola. Regeringen vill understryka att begreppet ekonomiska villkor ska ses i vid meningså att regler för kommunal planering och verksamhetsutövning inte används för att försämra friskolornas möjlighet till etablering och överlevnad." (s 25)

Inga kommentarer: