17 september, 2009

På väg mot nya gymnasiet

Idag har vi haft möte med utbildningsutskottet och gått igenom regeringens proposition om en ny gymnasieskola och de följdmotioner som finns. Planeringen är att vi ska debatter och besluta 21 oktober, så det närmar sig. Införandet blir för utbildning som startar efter 1 juli 2011. Om vi i Alliansen får sitta kvar, vill säga. Vad oppositionen vill är fortfarande höljt i dunkel. Ska de riva upp allt?

De hade tre olika motioner om gymnasiet i våras. Här skrev jag om dem. Alla vill avslå propositionen men med olika motiveringar och olika idéer om vad man ska göra i stället. Det återstår att se om de lyckas enas om något när det väl kommer till slutjustering i utskottet igenom om fyra veckor.


Nästa vecka blir det förhoppningsvis klart hur behörighetsreglerna till de olika programmen ska se ut och hur vi vill omstrukturera dagens lite lösliga och otydliga IV-program. Jag tror att det blir riktigt bra. Vi måste ju ha förkunskpskrav som är realistiska och speglar vad man måste kunna för att klara ett visst program, annars lurar man in ungdomarna i ett misslyckande. Och IV måste få lite tydligare struktur och innehåll.

Inga kommentarer: