01 september, 2009

Sänkta behörighetskrav på högskolorna

DN skriver idag om att en del högskolor sänker behörighetskraven för vissa naturvetenskapliga utbildningar.

Linköpings Universitet har t ex slopat kraven på särskild behörighet för att komma in på miljövetarprogrammet, medan Göteborgs och Lunds Universitet har behållit de högre behörighetskraven. I klartext innebär det att man måste ha läst fler kurser i matematik och naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet för att kunna komma in i Göteborg och Lund.

Jag tycker att det är illavarslande om Linköpings Universitet sänker kraven bara för att rekrytera fler studenter. Behörighetskraven ska ju spegla de förkunskaper som studenterna behöver för att klara studierna. Det skulle ju kunna tänkas att man inte behöver Matematik D på miljövetarprogrammet och då är det ju bra att man ser över och ändrar behörighetskraven. Tyvärr ställs inte den självklara frågan i DN-artikeln: hur har det gått för studenterna? Klarade de studierna, trots lägre behörighetskrav. Det är väl detta som är riktigt intressant?! Om det bara är ett sätt att locka fler studenter är det helt klart en signal om att styrsystemen inte fungerar som det är tänkt.

Dels kan man ju undra hur detta skett utan att Högskoleverket funnit detta i sina uppföljningar och utvärderingar. Dels kan man med viss ironi fundera över hur detta kan ske i ett helt statligt system, där det vare sig finns vinstintressen eller privata aktörer att skylla på. Det är ju detta vänstern skyller påstådd betygsinflation på inom gymnasieskolan. Vad skyller man på här? Och apropå debatten om förstagligande av skolan, som LR och folkpartiet driver, så kan man ju också fundera över hur staten sköter sina egna skolor. Blir verkligen allt bättre bara för att man byter huvudmannaskap...?

Kanske är det så enkelt att man behöver skarpa uppföljnings- och kontrollinstanser så att risken för upptäckt leder till en självsanering?

2 kommentarer:

Airgid sa...

Vill bara säga att vi som studerar på just detta program klarar oss alldeles utmärkt på arbetsmarknaden och oftast redan har jobb innan vi är färdiga med utbildningen. Rätt så många ställen i Sverige frågar efter just LiU:s miljövetarstudenter eftersom vi är den enda utbildningen i Sverige som jobbar tvärvetenskapligt och faktiskt har fått bra kritik från högskoleverket för detta.
90% av oss som går ut har miljörelevanta jobb inom ett år.

Mats Gerdau sa...

Tack, bra att veta. Just av det skäl du säger kan man inte bara onyanserat döma ut de ändrade behörighetskraven. Men sådan nyansering är tidningarna inte alltid så intresserade av.