30 september, 2009

Lärande lek

Nu har Skolverket kommit med sina förslag till nya mål i förskolan. Efter en snabb genomläsning tycker jag att det ser bra ut.

Det är regeringen som gett uppdraget till Skolveket som ett led i ambitionen att stärka förskolans pedagogiska uppdrag. Vi menar allvar med att förskolan är viktig för barnens lärande och då måste kvaliteten höjas på olika sätt. Tydligare mål är ett.

Det kanske kan låta konstigt att ha kunskapsmål i matematik och teknik på förskolan, men det är väl klart att man kan. Och ska ha. Det handlar ju inte om att treåringarna ska sitta i snörräta rader och lära sig multiplikationstabellen. Men små barns nyfikenhet är så otroligt stor och måste tas tillvara bättre än idag. Då behövs tydliga och väl strukturerade mål. Att det sen sker med leken som grund är rätt självklart för mig.

Och så tycker jag att det är på tiden att uppdraget riktas till förskolläraren och inte till något anonymt arbetslag där allas ansvar lätt blir ingens. Nu blir förskolläraren - som ska ha en gedigen högskoleutbildning bakom sig - den ansvariga, precis som lärarna har ansvaret i skolan. Det kommer nog att höja deras status också.

Inga kommentarer: