22 september, 2009

Nystart för komvux

Intresset för vuxenutbildning har vuxit i takt med stigande arbetslöshet. Det är bra. Vuxenutbildningen är generellt sett underskattad som resurs för livslångt lärande och nystart i livet.

Flera bra saker finns med i budgetpropositionen om komvux. 10 000 ytterligare helårsplatser inom den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna är en sådan del. Redan i år har 5 500 nya platser fördelats. Enligt rapporter jag fått så är det stora skillnader på hur statsbidragen utnyttjas i verkligheten. Det lär finnas kommuner som har svårt att rekrytera studerande. Kanske beror det på hur traditionell man är i sitt upplägg? Man styr via utbud i stället för efterfrågan och det blir oftast fel. Om man har flera anordnare och flera kursstarter varje termin så ökar flexibiliteten.

En nyhet i budgetpropositionen (s 49) är möjligheten att läsa på komvux på deltid och övrig tid delta i jobbgarantin för ungdomar. Förhoppningsvis ökar det motivationen för utbildning. Dagens samhälle skriver om det också.

Det jag saknar är mer strukturella tankar kring hur vuxenutbildningen drivs och vilken rätt man har som individ. Svenskt Näringsliv föreslog för några veckor sedan att man skulle plocka fram Frivux-utredningen igen. Ett väldigt bra förslag, men jag är ju lite partisk förstås.

Men det är ju sällsynt väl tajmat för det nu. Det blir tusentals nya komvuxplatser och behovet av nya anordnare och ökad flexibilitet är stort. Upphandlingarna tar tid och en del kommuner bemödar sig inte ens om att få in fler anordnare utan kör allt i egen regi och med bara en kursstart per termin. Jag kan inte riktigt se argument emot Frivux, nu när pengar finns för expansion. Den ideologiska grunden är ju klockren - varför ska inte vuxna människor få bestämma var och hur och hos vem man ska läsa på komvux? Varför ska valfriheten ta slut när man blir myndig?

Inga kommentarer: