09 september, 2009

Parterna misslyckades

Det finns en stor förtroendeklyfta mellan parterna på skolans arbetsmarknad. Per Unckel har lett en arbetsgrupp med representanter från kommunerna och facken för att försöka nå enighet om synen på arbetstiden. Ingen enighet alls efter ett och ett halvt års arbete.

Per Unckel har därför skrivit en rapport med egna slutsatser. Klart läsvärd även om det är en mörk bild han målar upp.

Det verkar finnas en djup misstro mellan Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet å ena sidan och Sveriges Kommuner och Landsting å den andra. Lärarna anser att arbetsbelastningen ständigt ökar medan arbetsgivaren menar att den gamla usk:en (undervisningsskyldigheten) fortfarande lever kvar fast den togs bort ur avtalen 1995 och att den måste bort från en målstyrd skola. Misstroendet leder till dåligt arbetsklimat vilket i sin tur drabbar eleverna. Därför är det ett trist misslyckande att parterna inte kunnat enas.

Alla, både fack och arbetsgivare, säger sig vilja att tiden ska ägnas mer åt huvuduppdraget. Varför blir det inte så? Här saknar jag ärliga analyser. Och varför vill facken maximera tiden för huvuduppdraget i stället för att minimera tiden för annat? Det vore ju mer konstruktivt.

Idag var jag på Vittraskolan i Hammarby Sjöstad. Där är lärarna med eleverna 29 timmar i veckan - och stortrivs. Lärarna på kommunala skolor är med eleverna kanske 20 timmar i veckan - och tyngs av hög arbetsbelastning. Något stämmer inte riktigt här. Gårdagens artikel om att friskolelärare är mer nöjda än kommunala lärare visar att kommunala skolor och friskolor borde byta erfarenheter mer och lära av varandra.

Unckel har en slutsats som jag helt delar. Han menar att relationen mellan lärare och skolledning är central för att skolan ska nå målen. Lösningen ligger i ledarskapet. I kommunerna och i skolorna. Kommunerna måste lita på sina rektorer och rektorerna på sina lärare. Sätt upp tydliga mål, ge stor frihet och mandat och utkräv ansvar. Ett förtroendefullt samarbete kan aldrig kommenderas fram uppifrån, utan måste byggas från grunden. Därför kan ett förstatligande aldrig vara en lösning. Förtroendeskapande åtgärder lokalt måste till, inte förstatligande eller hårdregleringar av tiden. Och kommunerna måste vara beredda att betala en del också. Bra lärare ska ha bra lön.

Lärarförbundet, LR, SKL, SvD

1 kommentar:

The Bookworm sa...

Bra med tydliga kriterier och klart att bra lärare ska ha bra lön. Jag har 19 timmars undervisningstid och det känns mycket. Vi behöver att nytt avtal, rektorer som prioriterar rätt och tar ansvar för ekonomin. Då slipper vi lärare laga kopiatorer och ägna oss åt oändliga administrativa uppgifter. Datorer och en bra backup på det behövs också. Det behövs mer administrativt stöd till oss lärare. Vi vill undervisa.